تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

بازداشت يك دانشجو

Mon / 18 04 2005 / 11:40
در برهه هاي حساس تاريخي و اجتماعي نقش جنبش دانشجويي و دانشگاه دو چندان مي شود. از اين رو دانشگاه و جنبش دانشجويي به عنوان مراجع اجتماعي دوران مدرن، هميشه با لبه تيز برخورد حاکميت روبرو بوده اند و در راه دفاع از جامعه مدني و دموکراسي هزينه هاي سنگيني متحمل شده اند.
در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم، از آن جهت که نقش دانشگاه در سخنگويي مطالبات مردم، نقش برجسته اي است، فضاي سنگين و رعب آوري بر جامعه دانشجويي و دانشگاهي به وجود آمده است.
روزي نيست که خبري از برخوردهاي سنگين قضايي و امنيتي با مجموعه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور، اعم از بازداشت و احکام سنگين قضايي و امنيتي و يا انحلال تشکل هاي دانشجويي نشنويم.
آخرين مورد برخورد حاکميت با جنبش دانشجويي، بازداشت سعيد حبيبي دبير سابق انجمن علم و صنعت و عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت بود. سعيد حبيبي را به اتهام سخنراني در دانشگاه علوم پزشکي زنجان در 16 آذر 83 پس از چندين بار احضار به دادگاه انقلاب زنجان سرانجام صبح امروز(دوشنبه28 /1/84) بازداشت کردند. اتهام وي سخنراني در برنامه قانوني و رسمي دانشگاه علوم پزشکي زنجان است.
دفتر تحکيم وحدت بازداشت سعيد حبيبي را به شده محکوم مي کند و به حاکميت هشدار مي دهد که با بازداشت داشجويان و برخودهاي سنگين با جنبش دانشجويي نمي تواند مطالبات به فراموشي سپرده شده مردم را مسکوت گذارد و به زعم خود انتخاباتي فرمايشي و غير موثر با مشارکت حداکثري مردم برگزار کند.

روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت
28/1/84


نظر شما درباره این نوشته
نام شما

پست الکترونیک شما:

پيام شما:

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net