-
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

حمله شديد اكبر اعلمی به احمدی‌نژاد و مصباح يزدی

اكبر اعلمی در نطق خود در مجلس پيامدهای سخنرانی‌های ضداسرائيلی احمدی‌نژاد را چنين برشمرد: "محكوميت‌های مكرر دولت جمهوری اسلامی توسط دولتها ، سازمانها و مجامع مختلف"، "تقويت طرفداران سخت‌گيری عليه ايران" ، "احضار سفرای جمهوری اسلامی در كشورهای مختلف" ، "بلوكه شدن صدها ميليون دلار دارايی‌های ايران در ايتاليا" ، "لغو سخنرانی رييس مجلس شورای اسلامی در دومای روسيه "، "جنگ طلب معرفی شدن ايران در نزد افكار عمومی".


iran-emrooz.net | Sun, 01.01.2006, 13:50

ايرنا: "اكبر اعلمی" نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی در نطق پيش از دستور خود "هرگونه ‌دخالت احتمالی شخصيت‌هايی چون آقای مصباح در شئونات كشورداری"، را "فاقد وجاهت قانونی و منطقی" عنوان كرد.
اعلمی كه در جلسه علنی روز يكشنبه مجلس سخن می‌گفت، افزود: متعاقب سخنان آيت الله " مصباح يزدی " در همايش "هماهنگی و همدلی نيروهای انقلاب در موضوع انتخابات خبرگان رهبری مبنی بر اينكه "من و شما برای كمك به احمدی نژاد بايد دقت كنيم تا عده‌ای در اوضاع مملكت خلل ايجاد نكنند"، اخيرا شاهد "تحركاتی عليه مجلس" بوده‌ايم.
وی افزود: از طرفی ديدارهای نامتعارف رييس جمهوری و اعضای دولت با آيت الله مصباح يزدی اين شائبه را تقويت می‌كند كه دولت از طريق ايشان "تغذيه تئوريك" شده و رهنمودها و قرائت وی از اسلام را نصب‌العين امور خود قرار می‌دهند.
اعلمی خاطرنشان كرد: نظر به اينكه در نظام سياسی ايران قوای حاكم عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولی فقيه و مقام رهبری انجام وظيفه می‌كنند و دولت در انجام وظايف قانونی خود تابع روابط و مناسبات مذكور در قانون اساسی است و در همين راستا ناگزير به تمكين از رهنمودهای مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: از اين رو هرگونه دخالت احتمالی شخصيت‌هايی نظير آقای مصباح در شئونات كشورداری، فاقد وجاهت قانونی و منطقی است.
عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس تصريح كرد: قرائت آيت الله مصباح يزدی از اسلام كه آثار ناميمون آن در نفی "جمهوريت" توسط يكی از شاگردانش ظهور و بروز يافته و اشتياق ايشان به تاسی از مرحوم "نواب صفوی" در امر كشورداری و نيز تشكيل "گردان‌های اسشتهادی" منسوب به وی ، حساسيت اين قبيل مناسبات نامتعارف را دوچندان می‌كند.
وی افزود: به دولت جديد خاضعانه اعلام می‌نمايم كه در صورت تداوم مناسبات اشاره شده و روند جاری، كشور در آينده نه چندان دور با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد.
اعلمی تاكيد كرد: بر دولت لازم است كه بجای پرداختن به فروع و امور "سطحی" و "عامه پسند"، در پرتو نظارت عاليه مجلس و تمكين از قوانين موضوعه اهتمام خود را صرف اصول و امور "بنيادی" و اصلاح ساختارهای اقتصادی به شرح مقرر در قانون اساسی نمايد.
نماينده تبريز در بخش ديگری از نطق خود به بخشی از عملكردش در مجلس ششم اشاره كرد و گفت: كسانی كه مذاكرات مجلس ششم را پی گرفته‌اند احتمالا به ياد دارند كه پس از معرفی كابينه دوم آقای خاتمی رييس جمهوری وقت، به رغم انتساب اينجانب به اردوگاه اصلاحات و اكثريت آن مجلس، به دليل شناختی كه به وزرای پيشنهادی داشتم با ادبيات نسبتا تند و گزنده ولی مشفقانه و پر از صداقت ، طی نطقی به انتقاد از تركيب كابينه معرفی شده پرداخته و به رييس جمهوری هشدار دادم كه با توجه به پيشينه و عملكرد بعضی از وزرای پيشنهادی در رسيدن به مقصد و مقصود اصلاحات مورد نظر مردم ناكام خواهد ماند.
اعلمی خاطرنشان كرد: متاسفانه نتايج انتخابات شورا، مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری درستی پيش بينی آن روز بنده را ثابت كرد.
نماينده تبريز گفت: پس از معرفی كابينه نهم به مجلس چه بسا خيلی ها انتظار داشتند كه اين بار نيز همچون گذشته و شايد گزنده تر از آن روز ، به مخالفت با كابينه آقای احمدی نژاد بپردازم.
"اما از يك سو گمنام و ناشناخته بودن وزرای پيشنهادی و عملكرد آنها و اعتقاد بر اينكه هيچ كس از مادر رييس جمهوری و وزير و وكيل متولد نشده و نخواهد شد و از سوی ديگر رويكرد فساد ستيز و ساده زيستی و عدالتخواهانه، شعارهای دولت نهم من را بر آن داشت كه مدتی سكوت اختيار كرده و نظاره‌گر اعمال و رفتار دولت جديد باشم."
اعلمی اضافه كرد: اكنون با گذشت بيش از چهار ماه از تشكيل اين دولت و آشكار شدن بعضی آثار و پيامدهای ناشی از آن و به ويژه تحريكات و تحركاتی كه اخيرا عليه مجلس صورت گرفته، لازم است به چند نكته اشاره كنم.
"می‌گويند در ميان آلام و آرزوهای بی‌پايان بشر ، هوس قدرت از همه نيرومندتر است ، شايد به همين سبب "برتراند راسل" فيلسوف معاصر نتيجه می‌گيرد كه قدرت همراه با عظمت ، برترين آرزوی نوع بشر است. در فرهنگ سياسی نيز از قدرت به عنوان اصلی‌ترين شرط موجوديت "دولت - كشور" ياد می‌شود. به نحوی كه دولت - كشور را سازمانی واجد قدرت هنجاری بيان كرده‌اند."
اعلمی گفت: گاهی ممكن است كه بلندی قامت و قدرت بدنی يك فرد عامل تكوين شخصيت و مبنای قدرت او شود و گاهی اشخاصی نظير "ناپلئون" كه دارای جثه بسيار كوچكی بوده‌اند به روشهای ديگری متوسل شوند كه سايرين از آن بی نيازند و برای جلب نظرات ديگران به شخصيت خود ممكن است وانمود نمايند كه با يك منبع قدرت خارج از دسترس بشر رابطه دارند تا از اين طريق برای خود نفوذ و شخصيت برتر كسب نمايند.
"به عنوان مثال در رژيم سابق كه مجموعه اقتدار سياسی به "شاه" تعلق داشت و او به دلايل موروثی همه قدرت خود را به "خداوند" و مشيت الهی نسبت می داد ، لاجرم برای مشروعيت بخشيدن هر چه بيشتر به قدرت خود و اقناع مردم به موازات بهره‌گيری از منابع و ابزارهای "ارعاب" به اشاعه "خرافات" نيز مبادرت می‌ورزيد و با استخدام "آخوندهای درباری" آنها را وادار می‌كرد تا در منابر و معابر برای "شاه اسلام پناه" دعا كرده و از عدالت و عدالتخواهی او و اينكه كمربسته و نظر كرده از سوی خدا و پيامبر و ائمه اطهارند ، سخن بگويند."
اعلمی افزود: ديری نپاييد كه با خلاصه شدن قدرت در شاه و بسيج همه امكانات برای توجيه و مشروعيت بخشيدن به اين قدرت با فساد و استبداد و جهل آميخته شد و عاقبت اسباب فروپاشی سلطنت او را فراهم ساخت.
نماينده تبريز ادامه داد: گرچه متعاقب نوزايی جامعه در سالهای ١٣٥٧ و انتقال حاكميت مطلق از شخص به نهاد و از "شاه" به "ملت"، تفكرات شهرياری جای خود را به كليتی بنام ملت داد و "حاكميت مطلق" به "حاكميت ملی" مبدل گرديد و قدرت نامحدود تجزيه و ميان قوای حاكم و دستگاههای حكومتی ناشی از اراده مردم توزيع شد ، ليكن در صورت غفلت ، بازگشت به همان مناسبات قبل از انقلاب امری غير قابل اجتناب است.
اعلمی گفت: متاسفانه اشتياق بيش از حد به آقای احمدی نژاد در توسل به روشهای "پوپوليستی" و اصرار مفرط به توسعه و انعكاس برنامه‌های تبليغاتی‌اش و "تقدس بخشيدن" به خود و رفتارهايش و "آسمانی" جلوه دادن مسايل زمينی مربوط به خود می‌تواند شائبه تلاش رييس جمهوری و بعضی از اطرافيانش را در توسل به يك "منبع كاذب قدرت " به منظور كسب شهرت و شخصيت برتر را بيش از پيش تقويت كند.
"به عنوان مثال با وصف اينكه مقامات دولتی خود اعلام می‌نمايند كه در سال جاری با هشت هزار و ٥٠٠ ‬ميليارد تومان كسری بودجه مواجه بوده و قادر به اجرای پروژه‌های عمرانی كارشناسی شده و اولويت‌های قانونی مصوب مجلس نيستند، ايجاد تعهدات جديد در "سفرهای استانی" بدون در نظر گرفتن اولويتها و مشخص شدن منابع ، می‌تواند پاسخی احساسی به نيازهای احساسی مردم و اقدامی در جهت "تقويت خود" بجای "تقويت نظام" به قيمت خدشه به مناسبات قانونی و مشاركتی ناشی از امنيت ملی و نقض اصول ٤٨ ، ٥٢ ‬و ٥٥ قانون اساسی و نيز مفاد جزء (‪ (٣‬بند (ج) ماده ١٠ ‬و مواد ٣١ ‬و ٣٢ ‬قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره (٢) ‬قانون بودجه سال ١٣٨٤ ‬بشمار آيد." اعلمی اضافه‌كرد: "جواهر الاخلاق" می‌گويد " قوت و قدرتی كه از انديشه درست و حسن تدبير برآيد ، از هيج شجاع يگانه و دلير فرزانه‌ای نيايد" و "كنفوسيوس " نيز بر اين نكته تاكيد می‌كند "كسی كه دوربين نباشد ، گرفتار خطاهای نزديك می‌شود"، دوربينی كليد پيش بينی و پيشگيری است.
وی تصريح كرد: در واقع اغلب بزرگان دورانديشی را از خصلت‌های فرزانگان معرفی می‌كنند ، بر اين اساس در شرايطی كه سياست خارجی كشور بيش از يك دهه معطوف به خروج از انزوای بين‌المللی و جايگزينی "مذاكره" بجای "مقابله" بوده است و در طول اين مدت ديپلماسی كشور كم و بيش در جستجوی يافتن روشهايی برای تبديل "تهديدها" به "فرصت‌ها" و پيشگيری از مبدل شدن فرصت به تهديد بوده است و مهم تر از همه در وضعيتی كه جهت استيفای حقوق هسته‌ای خود دروازه‌های كشور را به قيمت زيرپا نهادن اصل "حاكميت ملی" به روی بيگانگان گشوده‌ايم تا به دنيا مراتب صلح‌طلبی خود را ثابت نماييم و در شرايطی كه علی رغم نشان دادن ٢٧ ‬سال حسن نيت به كشورهای عرب منطقه ، همچنان شاهد موضعگيری خصمانه بعضی از آنها عليه ايران می‌باشيم، آيا اتخاذ مواضعی كه دستاورد عمده آن به شرحی كه می‌آروم بوده است، می‌تواند دليلی بر دور انديشی و تامين‌كننده مصالح ملی محسوب شود.
اعلمی آنگاه "سرازير شدن سرمايه‌های هنگفت يهوديان و صهيونيست‌های نقاط مختلف دنيا به سوی اسراييل برای تقويت اين رژيم و در اولويت قرار گرفتن مساله امنيت اسراييل و دفاع نظامی در نزد مردم اين كشور" را از جمله اين پيامدها برشمرد.
عضو كميسيون امنيت ملی همچنين "محكوميت‌های مكرر دولت جمهوری اسلامی توسط دولتها ، سازمانها و مجامع مختلف"، "تقويت طرفداران سخت‌گيری عليه ايران" ، "احضار سفرای جمهوری اسلامی در كشورهای مختلف" ، "بلوكه شدن صدها ميليون دلار دارايی‌های ايران در ايتاليا" ، "لغو سخنرانی رييس مجلس شورای اسلامی در دومای روسيه "، "جنگ طلب معرفی شدن ايران در نزد افكار عمومی" را از ديگر پيامدهای اين عملكرد عنوان كرد.


گزارش "ايسنا" از سخنان اعلمی

ايسنا: اكبر اعلمی در نطق پيش از دستور خود اظهار داشت: كسانی كه مذاكرات مجلس ششم را پی گرفته‌اند احتمالا به ياد دارند كه پس از معرفی كابينه دوم جناب آقای خاتمی رييس جمهور وقت، به رغم انتساب اينجانب به اردوگاه اصلاحات و اكثريت آن مجلس، به دليل شناختی كه نسبت به وزرای پيشنهادی داشتم با ادبيات نسبتا تند و گزنده وليكن مشفقانه و مشحون از صداقت، طی نطقی به مخالفت با تركيب كابينه معرفی شده پرداخته و به رييس جمهور محترم هشدار دادم كه با توجه به پيشنه و عملكرد بعضی از وزرای پيشنهادی، در رسيدن به مقصد اصلاحات مدنظر مردم، ناكام خواهند ماند.
نماينده مردم تبريز در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه نتيجه انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری درستی پيش‌بينی آن روز بنده را ثابت كرد. پس از معرفی كابينه نهم به مجلس چه بسا خيلی‌ها انتظار داشتند كه اين بار نيز همچون گذشته و شايد گزنده‌تر از نطق آن روز دوباره به مخالفت با كابينه آقای احمدی‌نژاد بپردازيم. اما از يك سو گمنام و ناشناخته بودن وزرای پيشنهادی و عملكرد آنها و اعتقاد بر اين‌كه هيچ‌كس از مادر رييس جمهور و وزير وكيل متولد نشده و نخواهد شد و از سوی ديگر رويكرد فسادستيز و ساده‌زيستی و عدالت‌خواهانه‌ی شعارهای دولت نهم مرا بر آن داشت كه مدتی سكوت اختيار كرده و نظاره‌گر اعمال و رفتار دولت جديد باشم.
اعلمی گفت: اكنون با گذشت بيش از چهار ماه از تشكيل اين دولت و آشكار شدن برخی از آثار و پيامدهای ناشی از آن و به ويژه تحريكات و تحركاتی كه اخيرا عليه مجلس صورت گرفته است، لازم است به چند نكته اشاره كنم.
وی ادامه داد: می‌گويند در ميان آمال و آرزوهای بی‌پايان بشر، هوس قدرت از همه نيرومندتر است، شايد به همين سبب برتراند راسل، فيلسوف معاصر نيز نتيجه می‌گيرد كه قدرت همراه با عظمت، برترين آرزوی نوع بشر است. در فرهنگ سياسی نيز از قدرت به عنوان اصلی‌ترين شرط موجوديت دولت – كشور ياد می‌شود، به نحوی كه دولت – كشور را سازمانی واجد قدرت هنجاری بيان كرده‌اند. به اين اعتبار گاهی ممكن است كه بلندی قامت و قدرت بدنی يك فرد عامل تكوين شخصيت و مبنای قدرت او شود و گاهی نيز اشخاصی نظير ناپلئون كه دارای جثه‌ی بسيار كوچكی بوده‌اند به روش‌های ديگر متوسل شوند كه سايرين از آن بی‌نيازند.
به گفته‌ی وی، برخی نيز برای جلب نظرات ديگران به شخصيت خود، ممكن است مانند ژاندارك وانمود نمايند كه با يك منبع قدرت خارج از دسترس بشر رابطه دارند تا از اين طريق برای خود نفوذ و شخصيت برتر كسب نمايند.
وی به عنوان مثال به رژيم سابق اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال در رژيم سابق كه مجموعه اقتدار سياسی به شاه تعلق داشت و او به دلايل موروثی همه قدرت خود را به خداوند و مشيت الهی نسبت می‌داد لاجرم برای مشروعيت بخشيدن هرچه بيشتر به قدرت خود و اقناع مردم به موازات بهره‌گيری از منابع و ابزارهای ارعاب، به اشاعه خرافات نيز مبادرت می‌ورزيد و با استخدام آخوندهای درباری آنها را وادار می‌كرد تا در معابد و منابر برای شاه اسلام پناه دعا كرده و از عدالت و عدالتخواهی او و اين‌كه كمربسته و نظركرده از سوی خدا و پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) است، سخن بگويند. ديری نپاييد كه با خلاصه شدن قدرت در شاه و بسيج همه امكانات برای توجيه و مشروعيت بخشيدن به اين قدرت با فساد و استبداد و جهل آميخته شد و عاقبت اسباب فروپاشی سلطنت او را فراهم ساخت.
نماينده‌ی مردم تبريز در مجلس اظهار داشت: به اين اعتبار گرچه متعاقب نوزايی جامعه در سال ١٣٥٧ و انتقال حاكميت مطلق از شخص به نهاد و از شاه به ملت، تفكرات شهرياری جای خود را به كليتی به نام ملت داد و حاكميت مطلق به حاكميت ملی مبدل گرديد و قدرت نامحدود تجزيه و ميان قوای حاكم و دستگاه‌های حكومتی ناشی از اراده‌ی مردم توزيع شد، ليكن در صورت غفلت، بازگشت به همان مناسبات قبل از انقلاب امری غيرقابل اجتناب است.
وی ادامه داد: متأسفانه اشتياق بيش از حد آقای احمدی‌نژاد در توسل به روش‌های پوپوليستی و اصرار مفرط به توسعه و انعكاس برنامه‌های تبليغاتی‌اش و تقدس بخشيدن به خود و رفتارهايش و آسمانی جلوه دادن مسائل زمينی مربوط به خود، می‌تواند شائبه‌ی تلاش رييس جمهور محترم و برخی از اطرافيانش را در توسل به يك منبع كاذب قدرت به منظور كسب شهرت و شخصيت برتر را بيش از پيش تقويت كند.
اعلمی در اين زمينه به بيان مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال با وصف اين‌كه مقامات دولتی خود اعلام می‌نمايند كه در سال جاری با ٨٥٠٠ ميليارد تومان كسری بودجه مواجه بوده و قادر به اجرای پروژه‌های عمرانی كارشناسی‌شده و اولويت‌های قانونی مصوب مجلس نيستند، ايجاد تعهدات جديد در سفرهای استانی بدون در نظر گرفتن اولويت‌ها و مشخص شدن منابع می‌تواند پاسخی احساسی به نيازهای احساسی مردم و اقدامی در جهت تقويت خود به جای تقويت نظام و به قيمت خدشه به مناسبات قانونی و مشاركتی ناشی از حاكميت ملی و نقض اصول ٤٨، ٥٢ و ٥٥ قانون اساسی و نيز مفاد جزء ٣ بند ج ماده ١٠ و مواد ٣١ و ٣٢ قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره‌ی ٢ قانون بودجه سال ١٣٨٤ به شمار آيد.
وی افزود: جواهرالاخلاق می‌گويد قوت و قدرتی كه از انديشه درست و حسن تدبير برآيد از هيچ شجاع يگانه و دلير فرزانه‌ای نيايد و كنفسيوس نيز بر اين نكته تأكيد می‌كند كه كسی كه دوربين نباشد، گرفتار خطاهای نزديك می‌شود.
وی دوربينی را كليد پيش‌گيری و پيش‌بينی دانست و افزود: در واقع اغلب بزرگان مآل‌انديشی را از خصلت‌های فرزانگان معرفی می‌كنند، بر اين اساس در شرايطی كه سياست خارجی كشور بيش از يك دهه معطوف به خروج از انزوای بين‌المللی و جايگزينی مذاكره به جای مقابله بوده است و در طول اين مدت ديپلماسی كشور، كم و بيش در جستجوی يافتن روش‌هايی برای تبديل تهديدها به فرصت‌ها و پيش‌گيری از مبدل شدن فرصت به تهديد بوده است و مهم‌تر از همه در وضعيتی كه جهت استيفای حقوق هسته‌ای خود دروازه‌های كشور را به قيمت زير پا نهادن اصل حاكميت ملی به روی بيگانگان گشوده‌ايم تا به دنيا مراتب صلح‌طلبی خود را ثابت نماييم، و در شرايطی كه عليرغم نشان دادن ٢٧ سال حسن نيت به كشورهای عرب منطقه، همچنان شاهد موضع‌گيری‌های خصمانه بعضی از آنها عليه ايران می‌باشيم، آيا اتخاذ مواضعی كه دستاورد عمد‌ی آن به شرح زير بوده است، می‌تواند دليلی بر دورانديشی و تأمين‌كننده‌ی مصالح ملی محسوب شود؟
عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در بيان اين دستاوردها گفت: سرازير شدن سرمايه‌های هنگفت يهوديان صهيونيست‌های نقاط مختلف دنيا به سوی اسرائيل برای تقويت اين رژيم و در اولويت قرار گرفتن مساله امنيت اسرائيل و دفاع نظامی در نزد مردم اين كشور، محكوميت‌های مكرر دولت جمهوری اسلامی توسط دولت‌ها، سازمان‌ها و مجامع مختلف، تقويت طرفداران و سخت‌گيری عليه ايران، احضار سفرای جمهوری اسلامی در كشورهای مختلف، بلوكه شدن صدها ميليون دلار دارايی‌های ايران در ايتاليا، لغو سخنرانی رييس محترم مجلس شورای اسلامی در دومای روسيه، جنگ‌طلب معرفی شدن ايران در نزد افكار عمومی و پيامدهای مشابه ديگر را از اين جمله می‌توان نام برد.
به گزارش ايسنا نماينده‌ی مردم تبريز ادامه داد: متعاقب سخنان آيت‌الله مصباح يزدی در همايش هماهنگی و همدلی نيروهای انقلاب در موضع انتخابات خبرگان رهبری مبنی بر اين‌كه من و شما برای كمك به احمدی‌نژاد بايد دقت كنيم تا عده‌ای در اوضاع مملكت خلل ايجاد نكنند، اخيرا شاهد تحركاتی عليه مجلس بوديم، از طرفی ديدارهای نامتعارف رييس محترم جمهور و اعضای دولت با آيت‌الله مصباح‌يزدی اين شائبه را تقويت می‌كند كه دولت از طريق ايشان تغذيه‌ی تئوريك شده و رهنمودها و قرائت‌ وی از اسلام را نصب‌العين امور خود قرار می‌دهند.
به گزارش ايسنا اعلمی در ادامه گفت: نظر به اين‌كه در نظام سياسی ايران قوای حاكم عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قضاييه كه زير نظر ولی فقيه و مقام رهبری انجام وظيفه می‌كنند و دولت در انجام وظايف قانونی خود تابع روابط و مناسبات مذكور در قانون اساسی است و در همين راستا ناگزير به تمكين از رهنمودهای مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی است، از اين رو هرگونه دخالت احتمالی شخصيت‌هايی نظير آقای مصباح در شئونات كشورداری آن هم هم‌عرض با رهبری فاقد وجاهت قانونی و منطقی است. قرائت آيت‌الله مصباح يزدی از اسلام كه آثار ناميمون آن در نفی جمهوريت توسط يكی از شاگردانش ظهور و بروز يافته و اشتياق ايشان به تأسی از مرحوم نواب صفوی در امر كشورداری و نيز تشكيل گردان‌های استشهادی منسوب به وی، حساسيت اين قبيل مناسبات نامتعارف را دو چندان می‌كند.
اعلمی افزود: با توجه به مراتب فوق‌الذكر به دولت جديد نيز خاضعانه اعلام می‌كنم كه در صورت تداوم مناسبات اشاره شده و روند جاری، كشور در آينده نه چندان دور با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. از اين‌رو بر دولت لازم است كه به جای پرداختن به فروع و امور سطحی و عامه‌پسند، در پرتو نظارت عاليه مجلس و تمكين از قوانين موضوعه اهتمام خود را صرف اصول و امور بنيادی و اصلاح ساختارهای اقتصادی به شرح مقرر در قانون اساسی نمايد.
وی سخنان خود را با قرائت آيه‌ی "وعسی ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسی ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و انتم لا تعلمون" به پايان برد.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2020
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.