تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

شفيعی: به ما اطمينان داده شد كه مساله گنجی طی چند روز آينده حل خواهد شد

قدردانی معصومه شفيعی از حمايت‌ها

معصومه شفيعی: بر اساس توافقات صورت‌‏گرفته بين آقای گنجی و برخی از مسوولين به ما اطمينان داده شد كه اين مساله طی چند روز آينده حل خواهد شد. لازم می‌‏دانم از زحمات صادقانه و تلاش‌‏های شبانه‌‏روزی دكتر فتاحی، رياست محترم بيمارستان ميلاد و تيم پزشكی متعهد و مسوول اين بيمارستان و نيز پرسنل زحمتكش آن كه جميعاً در تمام اين لحظات خطير همچنان به امر انسانی مراقبت و درمان گنجی مشغول بودند، نهايت سپاسگزاری و قدردانی خود و خانواده را اعلام نماييم. همچنين از تمام عزيزانی كه در داخل و خاج از كشور حمايت‌‏های عاطفی و معنوی خود را از ما دريغ نكردند، صميمانه سپاسگزاری كنيم.

Mon / 22 08 2005 / 16:30

ايلنا: همسر اكبر گنجی پس از ٢٠ روز، شب گذشته در بيمارستان ميلاد با همسرش ملاقات كرد.
به گزارش "ايلنا"، در نمابری كه از سوی معصومه شفيعی به دفتر اين خبرگزاری ارسال شده، آمده است: سرانجام بعد از ٢٠ روز عدم ملاقات با آقای گنجی، شب گذشته، شامگاه يكشنبه، ٣٠/٥/٨٤ در بيمارستان ميلاد، به اتفاق خانواده، ايشان را ملاقات كرديم، آقای گنجی به مدت ٢١ روز در بخش ICU در بيمارستان تحت مراقبت‌‏های ويژه قرار داشت و به تازگی به طبقه ١٢ منتقل شده است. به نظر می‌‏رسد اين سه هفته‌‏ای كه به ما ملاقات ندادند، در واقع امری معقول بوده چون باتوجه به شرايط جسمی آقای گنجی ملاقات برای مادر ايشان كه بيماری قلبی دارند و بچه‌‏ها اصلا صحيح نبود، خوشحاليم كه در شرايطی بهتر اين ملاقات صورت گرفته است.
در ادامه اين نمابر آمده است: با توجه به گفت‌‏وگوها و توافقاتی كه بين مسوولين امر و آقای گنجی اخيرا در محل بيمارستان ميلاد صورت‌‏گرفته، ايشان پذيرفتند كه از رژيم غذايی و دارويی تجويزی پزشكان تبعيت كنند. آقای گنجی در اين مرحله به دليل عدم آمادگی جسمی هنوز قادر به پذيرش غذاهای عادی نيست و با آب سوپ و آب كمپوت شروع به تغذيه نموده و همچنان از سرم استفاده می‌‏كند.
شفيعی در ادامه نمابر خود آورده است: بر اساس توافقات صورت‌‏گرفته بين آقای گنجی و برخی از مسوولين به ما اطمينان داده شد كه اين مساله طی چند روز آينده حل خواهد شد، در اين مقطع آنچه قابل ملاحظه و تقدير است، تغيير نگاه دست‌‏اندركاران قضيه نسبت به حل آن است كه اميدواريم اين تغيير نگاه تا حل كامل مساله همچنان تداوم يابد و ما نيز از آن استقبال می‌‏كنيم.
همسر اكبر گنجی در پايان خاطر نشان كرد: در اينجا لازم می‌‏دانم از زحمات صادقانه و تلاش‌‏های شبانه‌‏روزی دكتر فتاحی، رياست محترم بيمارستان ميلاد و تيم پزشكی متعهد و مسوول اين بيمارستان و نيز پرسنل زحمتكش آن كه جميعاً در تمام اين لحظات خطير همچنان به امر انسانی مراقبت و درمان گنجی مشغول بودند، نهايت سپاسگزاری و قدردانی خود و خانواده را اعلام نماييم. همچنين از تمام عزيزانی كه در داخل و خاج از كشور حمايت‌‏های عاطفی و معنوی خود را از ما دريغ نكردند، صميمانه سپاسگزاری كنيم.


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net