تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

گنجی معتقد است به دليل عقايدش و بيان آنها زندانی شده است

پاسخ همسر گنجی به دادستانی تهران

● معصومه شفيعی: اگر گنجی از انواع و اقسام مواد غذايی مقوی استفاده می‌نمايد پس چرا آقای مرتضوی هفته گذشته باآقای دكتر رمضان زاده – سخنگوی دولت- تماس گرفته و به او می‌گويد: "اگر می‌خواهی جان دوستت را نجات دهی به بيمارستان برو و گنجی را راضی كن كه اعتصاب غذای خود را بشكند".
● وكيل مشكوك مرتبط با بيگانگان كه گنجی را تحريك به ادامه اعتصاب غذا می‌كند كيست؟ اگر منظور خانم شيرين عبادی است ، ايشان طی چند ماه گذشته حتی يك ملاقات يك دقيقه‌ای با آقای گنجی نداشته‌اند.
فراخوان برای کمک جامعه پزشکی به اکبر گنجی

Mon / 01 08 2005 / 17:29

امروز: در پی اطلاعيه دادستانی تهران درباره وضعیت اکبر گنجی ، معصومه شفيعی ،همسر وی در نمابری به روزنت امروز به این اطلاعیه پاسخ داد.
متن کامل این ناکه به شرح ذیل می‌باشد:

پيرو اطلاعيه سراسر كذب دادستانی تهران مندرج در روزنامه كيهان مورخ ٩/٥/٨٤ نكات زير اعلام می‌گردد:
١- آقای گنجی هيچگاه اعتصاب غذای خود را نشكسته است تا مجدداً آن را آغاز نمايد. ايشان از ٢٩/٢/٨٤ به مدت ١١ روز دست به اعتصاب غذا زد كه با مرخصی شكسته شد. پس از بازگشت به زندان از تاريخ ٢١/٣/٨٤ تاكنون – ١٠/٥/٨٤ – مدت ٥٢ روز است كه در اعتصاب غذاست و طی اين مدت وزن او از ٧٧ به ٥٠ كيلو گرم كاهش يافته است.
٢- دادستان تهران اعلام كرده آقای گنجی "از مواد غذايی و پروتئينی به صورت مايعات مغزی استفاده و حسب رژيم غذايی و درمانی پزشكان بيمارستان از سرم های غذايی مخصوص نيز استفاده می‌نمايد. كه هزينه هر يك از اين مواد ده ها برابر هزينه غذای معمولی است و قطعا انرژيی كه اين مواد به بدن می‌دهد نيز از مواد غذايی بيشتر است."
الف- اگر گنجی از انواع و اقسام مواد غذايی مقوی استفاده می‌نمايد پس چرا آقای مرتضوی هفته گذشته باآقای دكتر رمضان زاده – سخنگوی دولت- تماس گرفته و به او می‌گويد: "اگر می‌خواهی جان دوستت را نجات دهی به بيمارستان برو و گنجی را راضی كن كه اعتصاب غذای خود را بشكند" سپس آقای رمضان زاده را راهی بيمارستان می‌كند.
ب- چرا آقای مرتضوی در حضور گنجی ساعت ٢٢ چهارشنبه ٥/٥/٨٤ به آقای دكتر رمضان‌زاده می‌گويد: حال گنجی را ببين دكترها گفته‌اند او تا يكی دو روز آينده بيشتر زنده نيست. كله‌اش ديگر كار نمی كند او را مجبور كن دست از اعتصاب غذا بردارد.
ج- چرا پنج شنبه ٦/٥/٨٤ آقای مرتضوی از ساعت ٢١ تا ١ بامداد روز بعد بر بالين گنجی بود و دائماً گوشزد می‌كردند تا صبح حتما خواهی مُرد؟ همان شب بعد از ٦ ساعت انتظار در بيمارستان به من و فرزندانم فقط ٥ دقيقه اجازه ملاقات با گنجی را دادند وقتی گنجی از شدت ضعف، بی حال نقش زمين شد با گريه و خواهش ما او را به روی تخت منتقل و با اصرار من به وی سرم وصل كردند. و در حالی كه به شدت می‌لرزيد در گرمای مرداد ماه در اتاق در بسته و بدون كولر، ‌٢ پتو به رويش انداختند.
د- آقای گنجی روز جمعه پس از به هوش آمدن و كمی بهبودی دوباره از تزريق سرم خودداری كرد. آقای مرتضوی دوباره به آقای رمضان زاده متوسل شد تا با مراجعه به بيمارستان، گنجی را متقاعد به پذيرش سرم نمايد.
هـ - دادستانی تهران هر روز هزينه هنگفتی صرف غذا، ميوه و انواع و اقسام كمپوت و آب ميوه برای بيش از ٢٠ نفر تيم حفاظتی مستقر در طبقه ١٢ بيمارستان ميلاد می‌كند. ليست غذايی به نام گنجی صادر می‌شود. حال می‌خواهند تمام مواد غذايی را كه نيروهای اطلاعات موازی نوش جان می‌كنند به پای آقای گنجی بگذارند.
و- اگر حال گنجی خوب است و در اعتصاب غذا هم نيست، چرا اجازه نمی دهند كسی با او ديدار كند و حال و روز او را به اطلاع افكار عمومی برساند؟ چرا به خبرنگاران و عكاسان اجازه ملاقات با او را نمی دهند؟
ز- ما پيشنهاد می‌كنيم علاوه بر پزشكان بيمارستان، چند پزشك مستقل، بوسيله تجهيزات پزشكی دستگاه گوارش وی عكس بگيرند و بگويند آيا طی ٥٢ روز گذشته او غير از آب، چای و قند چيز ديگری خورده است؟
ح- غذا خوردن كه جای خود دارد، آقايان دائما گنجی را تهديد می‌كنند اگر اجازه ندهی سرم به تو وصل شود از ديدار با خانواده ات محروم خواهی شد؛ به بيمارستانی نامعلوم منتقل می‌شوی؛ تو را بيهوش كرده و از طريق لوله ای از راه بينی مواد غذايی به تو خواهيم رساند؛ مرتضوی در حضور من و آقای گنجی به پزشكان گفت: "مثل ديوانه ها او را به تخت ببنديد و به زور به او سرم تزريق كنيد."
٣- وكيل مشكوك مرتبط با بيگانگان كه گنجی را تحريك به ادامه اعتصاب غذا می‌كند كيست؟ اگر منظور خانم شيرين عبادی است ، ايشان طی چند ماه گذشته حتی يك ملاقات يك دقيقه‌ای با آقای گنجی نداشته اند. تنها وكيلی كه با آقای گنجی ملاقات داشته آقای دكتر يوسف مولايی است كه آخرين ملاقات آنها به حدود ٤٥ روز پيش بر می‌گردد.
٤- اولين بار روزنامه كيهان اين پروژه را كليد زد كه يكی از نزديكان گنجی او را تحريك به اعتصاب غذا می‌كند. اطلاعيه دادستانی هم همين ادعا را تكرار و تهديد به ممانعت از ملاقات وی با گنجی كرده است.
چرا به صراحت از اين فرد نام برده نمی شود؟ در اين مدت با هزار زحمت و كلی نزاع فقط همسر، فرزندان، برادران و يكی دو مورد مادر و خواهر آقای گنجی با وی ديدار داشته‌اند. اگر اصرار و گريه‌های آنها نبود، آقای گنجی زير بار همان چند نوبت سرم هم نمی رفت.
ما اگر نگران جان گنجی نبوديم، شما را با او تنها می‌گذاشتيم تا ببينيم حيف او می‌شويد يا نه؟ مدارای او در چند سال گذشته فقط در اثر فشارهای خانواده و دوستان بود. آقای دكتر يدالله اسلامی نيز به خواهش مرتضوی چندين بار گنجی را ملاقات كرد تا او را راضی به شكستن اعتصاب غذا كند. ما از آقايان دكتر رمضان زاده و دكتر اسلامی عاجزانه درخواست می‌كنيم مشاهدات خود و آنچه گذشته است را به اطلاع مردم برسانند وگرنه در پيشگاه خدا مسئول خواهند بود.
٥- آقای گنجی معتقد است به دليل عقايدش و بيان آنها زندانی شده و حكم وی غيرقانونی و ناعادلانه است. اعتصاب غذای نامحدود وی تا آزادی بدون قيد و شرط ادامه دارد. آقای گنجي، خانواده‌اش و وكلای ايشان- خانم عبادی و آقای مولايی - به هيچ وجه درخواست عفو يا آزادی مشروط نداده و نخواهند داد.

معصومه شفيعی
همسر اكبر گنجی
١٠/مرداد/٨٤


فراخوان برای کمک جامعه پزشکی به اکبر گنجی

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده گزند مباد
سلامت همه آفاق در سلامت توست
یه هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

دکتر حسام فیروزی پزشک فعال در زمینه حقوق بشر در تهران از همه پزشکان آزادیخواه ایران خواست نسبت به مسئله گنجی بی تفاوت نباشند و رسالت حرفه ای و انسانی خود را در این مورد ایفا کنند. دکتر فیروزی با اشاره به مفادی از سوگند حرفه ای پزشکی که همه پزشکان به آن قسم یاد کرده اند و در آن آمده است:
"از ذات مقدس احدیت استمداد می جویم تا در انجام این وظیفه حساس (حرفه پزشکی) لحظه ای کوتاهی ننمایم و در معالجه و راهنمایی بیماران آنطور که شایسته حرفه مقدس پزشکیست و مقام مهم انسانیت است سعی و تلاش نمایم .... و از آلودن آن به اغراض ناچیز و تاپایدار مادی اجتناب نمایم" از همه اعضای جامعه شریف پزشکی ایران خواست با موضع گیری نسبت به نحوه برخورد با اکبر گنجی که اکنون در بیمارستان میلاد بستری است اجازه ندهند تا به نام درمان گنجی و با سوق دادن وی به سمت مرگ تدریجی و یا عارضه جدی جسمانی و ذهنی این موضوع را به پای سهل انگاری تیم معالجه کننده پزشکی گنجی بنویسند.

دکتر فیروزی با استناد به عکس های منتشره از گنجی در مرحل مختلف (پیش از بازگشت به زندان، 26 روز پس از آغاز اعتصاب غذا و 46 روز پس از آغاز اعتصاب غذا) گفت:کاهش وزن بیش از 27 کیلوگرم در عرض مدتی کمتر از 2 ماه بی شک صدمات جبران نا پذیری را به توان جسمی و ذهنی گنجی وارد خواهد کرد.وی افزود در صورت ادامه روند کنونی احتمال بروز صدمات جدی به قوای ذهنی و آسیب برگشت ناپذیر مغزی برای آقای گنجی وجود دارد که در روند زندگی ایشان خلل جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.

این پزشک فعال در زمینه حقوق بشر اضافه کرد: بیمارستان و مراکز پزشکی حتی در شرایط جنگی هم جزو مناطق امن محسوب می شوند که در آنها حفظ جان و سلامت بیماران در اولویت نخست قرار دارد و این موضوع که بیمارستان ها نباید تحت فشارهای سیاسی، امنیتی و نظامی قرار بگیرند و کسی حق ندارد پزشکان را در اخذ تصمیمات حرفه ایشان برای نجان جان یک انسان تحت فشار و محدودیت قرار دهد در سراسر جهان امری پذیرفته شده است. لذا از اعضای جامعه پزشکی و همکاران محترم خود می خواهم تا اجازه ندهند حریم امن و استقلال بیمارستان ها خدشه دار شود.وی در ادامه افزود: طبق منشور حقوق بیمار حداقل حقوق بیمار و خانواده اش این است که پزشک معالج و امین و نیز بیمارستان محل مداوای خود را ، خود انتخاب نمایند .

این در حالیست که آقای گنجی عملا در طبقه 12 بیمارستان میلاد تحت بازداشت قرار دارد و امکان دسترسی پزشکان معتمد به وی وجود ندارد و هرگونه معالجات پزشکی برای حفظ جان وی تحت نظارت مستقیم نهادهای قضایی امکان پذیر است که این روند در تناقض با حقوق پزشکی ایشان بوده و بارها مورد اعتراض شدید آقای گنجی و خانواده محترم ایشان قرار گرفته است اما متاسفانه همچنان ادامه دارد.

دکتر فیروزی در پایان از همه پزشکان ایرانی و تمامی نهادهای مدنی پزشکی در خواست کرد تا بدون درنظر گرفتن مسائل سیاسی و حاشیه ای پرونده گنجی با عکس العمل هماهنگ و به موقع خویش اجازه ندهند حیات یک انسان که به راحتی قابل حفظ و بازگشت به زندگی عادی و سالم می باشد به دلیل سهل انگاری و بی تفاوتی ما با خطر جدی مواجه گردد.
وی با اعلام اینکه دست تمامی همکاران آزاده ای که می خواهند در این عمل انسانی شرافتمندانه و منطبق بر اصول حرفه پزشکی شرکت کنند می فشاریم از تمامی پزشکان ایرانی خواست تا با فرستادن e-mail به آدرس: .(JavaScript must be enabled to view this email address)آمادگی خود را برای برخورداری اکبر گنجی از حقوق پزشکی و درمانی اش اعلام کنند.

گفتنیست در پی بستری شدن اکبر گنجی در طبقه 12 بیمارستان میلاد به دستور سعید مرتضوی که در پی وخیم شدن حال گنجی صورت گرفته است،بیمارستان میلاد عملا در کنترل نیروهای امنیتی درآمده و تیم پزشکی بیمارستان نیز تهدید شده اند که از هرگونه خبررسانی در مورد وضعیت سلامتی گنجی خودداری کنند.از سوی دیگر در شرایطی که گنجی با گذشت بیش از 50 رو از اعتصاب غذای خود در شرایطی بحرانی به سر می برد و هر آن احتمال بروز حادثه ای جدی برای سلامتی وی وجود دارد مرتضوی به اصرار از تیم پزشکی بیمارستان میلاد می خواهد که با تزریق داروی بیهوشی وی را آماده عمل جراحی زانو کنند که پزشکان با اعلام اینکه در شرایط فعلی تزریق داروی بیهوشی به گنجی در حکم قتل عمد گنجی است و علاوه بر این عمل زانو به هیچ وجه از نظر پزشکی یک فوریت محسوب نمی گردد از انجام این کار ابا کرده اند.دادستانی تهران بدین نیز اکتفا نکرده و به نام پزشکان بیمارستان اقدام به انجام مصاحبه و صدور بیانیه های مجعول در رابطه با سلامتی گنجی نموده است.


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net