تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

فراخوان جمعی از روشنفكران، هنرمندان، و اساتيد دانشگاه

به مصطفی معين رأی می‌دهيم

مردم عزيز ايران؛ ما با همه‌ی انتقادات اساسی و مهمّی كه به برخی انحرافهای جبهه‌ی دوّم خرداد سابق داريم، و با آنكه انتخابات فعلی را انتخاباتی واقعاً آزاد نمی‌دانيم، با توجّه به همه‌ی شرايط، به دلايل زير به مصطفی معين رأی می‌دهيم و شما را هم به رأی دادن به معين فرامی‌خوانيم.

Tue / 14 06 2005 / 17:58

مردم عزيز ايران
نهمين دوره‌ی انتخابات رياست جمهوری در پيش است. هشت سال پيش حركت اصلاح‌طلبانه‌ی مردم ايران با اميدهای بسيار آغاز شد. اين حركت اصلاح‌طلبانه با خود تلخ و شيرينهای بسيار به همراه داشت و اگرچه به همه‌ی اهداف اعلام‌شده‌اش نرسيد و حتی بعضاً به بيراهه افتاد، امّا گام مثبت بزرگی بود و دستاوردهای انكارناپذير داشت. امروز با تجربه‌هايی كه از هشت سال گذشته اندوخته‌ايم، بار ديگر بايد تصميمی سرنوشت‌ساز بگيريم. ما با همه‌ی انتقادات اساسی و مهمّی كه به برخی انحرافهای جبهه‌ی دوّم خرداد سابق داريم، و با آنكه انتخابات فعلی را انتخاباتی واقعاً آزاد نمی‌دانيم، با توجّه به همه‌ی شرايط، به دلايل زير به مصطفی معين رأی می‌دهيم و شما را هم به رأی دادن به معين فرامی‌خوانيم:
١. دفاع آشكار و تعهدآور معين از حقوق بشر، كه همچنان در اين كشور پايمال می‌شود و نمونه‌ی بارز آن زندانيان سياسی هستند.
٢. تعهد معين به دفاع همه‌جانبه و عملی از آزادی بيان و مبارزه و مقابله با سانسور كه مردم را از حق دانستن محروم كرده است.
٣. اقدام به تشكيل جبهه‌ی فراگير دموكراسی‌خواهی با همراهی گروههای ديگر، كه گامی عملی برای از ميان برداشتن مرزهای خودی و غير خودی است كه سالهای سال به كشور و مردم لطمه‌های جبران‌ناپذير وارد كرده است.
٤. تعهّد معين به تشكيل كابينه‌ای از مجموعه‌ی نيروهای دموكراسی‌خواه و استفاده از دانش و تخصص همه‌ی كسانی كه از آغاز تا امروز به دلايل ايدئولوژيك كنار گذاشته شده بودند.
٥. دفاع صريح معين از حقوق تضييع‌شده‌ی زنان، نيمه‌ای از جامعه كه ظلم و ستم مضاعفی را در سالهای گذشته متحمّل شده است.
٦. دفاع آشكار معين از حقوق پايمال‌شده‌ی همه‌ی اقليّتهای قومی و ديني، كه به دليل تفاوت مذهبشان با مذهب مسلّط كشور محروميتهای بسياری را متحمّل شده‌اند.
٧. تعهّد معين به دفاع از تكثّر سبكهای زندگی و دفاع از حريم خصوصی افراد، كه تعرّض به آن امنيت و آرامش را از تك‌تك مردم سلب كرده بود.
٨. تعهّد معين به اصلاح روابط خارجی كشور و پيگيری سياست تنش‌زدايی و تعامل با همه‌ی كشورهای جهان براساس منافع ملّی و پايان دادن به انزوای كشور، تا ايران هم بار ديگر عضو مسئول و اعتمادپذير جامعه‌ی بين‌المللی شود.
٩. تعهّد معين به پرهيز از چانه‌زنيهای پشت پرده و شفاف كردن سياست و متعهد ماندن به مردم و افكار عمومی و ايستادگی بر سر مطالبات بحق مردم و معامله نكردن با مراكز قدرت.
ما به دلايل فوق به معين رأی می‌دهيم و از شما هم می‌خواهيم در اين حركت شركت كنيد. امّا اعلام می‌كنيم كه رأی ما اين‏بار به شخص نيست، بلكه به تعهدات اوست و در مقام اعضای جامعه‌ی مدنی پيگيرانه حاضر و ناظر خواهيم بود كه از اين تعهّدات عدول نشود.


تقی آزاد ارمكی - محمد آقايی‌فر - پگاه آهنگرانی - بابك احمدی - بهرام اسديان - كمال اطهاری - شهرناز اعتمادی - نسرين افضلی - آسيه امينی - ابراهيم بای سلامی - هاشم بناپور - علی بهروزی - حسين پايا - علی پايا - محمد پروری - هومن پناهنده - احمد پوری - نيره توكلی - جلال توكليان - حميدرضا جلايی پور - علی اصغرحداد - بزرگمهرحسين پور - منيژه حكمت - هادی حيدری - ساسان خادم - هادی خانيكی - بهرام داوری - نادرداوودی - سروش دباغ - مژده دقيقی - ايرج ديهيمی - خشايار ديهيمی - منوچهرآتشی - محمد راسخ - عليرضا رجائی - جمال رحمتی - محمد رضائی راد - رويا رضوانی - كيوان زرگری - رفعت زين الدين - سيد حسين سراج زاده - اكبر سردارزاده - علی اصغر سعيدی - شهناز سلطان زاده - حسين سناپور - علی اصغر سيدآبادی - اميد سيدين - شهلا شركت - مصطفی شريعت - شادی صدر - محمود صدری - فرزانه طاهری - نوشين طريقی - اصغر عسگری خانقاه - عبدالعلی عظيمی ابرقويی - عليرضا علوی‌تبار - محمدجواد غلامرضاكاشی - احمد فتحی - نادر فتوره چی - حسن فرخ سرشت - مسعود فرشيدی - مراد فرهادپور - لاله قدكپور - علی كافی - حشمت كامرانی - محسن كديور - حسن كريم زاده - رامين كريميان - احمد كسايی پور - باران كوثری - حسن كيائيان - فاطمه گوارايی – هاله لاجوردی - مهرداد لاوائی - مهين محمدی - رضا معتمدی - احمد موجانی - بامداد موجانی - مهرنگ موجانی - .ضيا موحد - محمدعلی موحد - مهران مهاجر - اميد مهرگان - محمد نبوی - حميدرضا نمازی - كامبيز نوروزی - ناصر نيرمحمدی - توكا نيستانی - ليدا واثقی - روشن وزيری - علی هدايتی - ابراهيم يونسی.


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net