تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

تحصن در مقابل زندان اوين ادامه دارد

تجمع خانواده و دوستان ناصر زرافشان در مقابل زندان اوين همچنان ادامه دارد و ده‌ها نفر در طول روز به جمع متحصنين پيوسته است. اين عده برای همراهی با اعتصاب غذای دكتر زرافشان دست به تحصن زده‌اند. هما زرافشان همسر ناصر زرافشان كه صبح امروز - پنجشنبه ١٩ خرداد - به ملاقات همسرش رفته بود ، از تصميم زندانيان بند ٣٥٠ به همراهی با زرافشان و اعتصاب غذا خبر داده است. يك عضو "كميته پيگيری آزادی زرافشان" اعلام كرد كه آنها به تحصن خود در مقابل اوين تا آزادی همه‌ی زندانيان سياسی ادامه خواهند داد.

Thu / 09 06 2005 / 7:22

ايران امروز: تجمع خانواده و دوستان ناصر زرافشان در مقابل زندان اوين همچنان ادامه دارد و ده‌ها نفر در طول روز به جمع متحصنين پيوسته است. اين عده برای همراهی با اعتصاب غذای دكتر زرافشان دست به تحصن زده‌اند. اين تحصن از صبح ديروز - چهارشنبه - آغاز شده است. بعد از ظهر روز گذشته هفت تن از آنها ، از جمله خانم هما زرافشان ، همسر زرافشان، بعد از ظهر ديروز توسط نيروهای امنيتی بازداشت و نيمه‌شب گذشته آزاد شدند.
هما زرافشان همسر ناصر زرافشان كه صبح امروز - پنجشنبه ١٩ خرداد - به ملاقات همسرش رفته بود ، از تصميم زندانيان بند ٣٥٠ به همراهی با زرافشان و اعتصاب غذا خبر داده است. يك عضو "كميته پيگيری آزادی زرافشان" اعلام كرد كه آنها به تحصن خود در مقابل اوين تا آزادی همه‌ی زندانيان سياسی ادامه خواهند داد. وی از حضور برخی اعضای كانون نويسندگان ايران همچون آقايان علی‌اشرف درويشيان و علی‌رضا جباری و آقايان دادخواه و عبدالفتاح سلطانی از اعضای "كانون مدافعان حقوق بشر" در جمع حاضران مقابل اوين خبر داد.آزادى بازداشت شدگان مقابل زندان اوين

مصاحبه‌ی بخش فارسی راديو صدای آلمان (دويچه وله) با شهلا انتصارى

مصاحبه: مهيندخت مصباح

دويچه وله: خانم انتصارى موضوع بازداشت موقت شما و دوستان ديگرى كه جلوى زندان اوين در اعتراض به عدم آزادى آقاى زرافشان صورت گرفت، به چه قرار بود؟
شهلا انتصارى: دو سرهنگ به اسامى سرهنگ نصيرى سرهنك جليلى آمدند و گفتند ما از طرف سردار طلايى آمده ايم و پيغامى براى شما داريم كه بايد به سرعت اينجا را تخليه كنيد. ما گفتيم نميرويم. گفتند بايد برويد. يكسرى از دوستان رفتند كه قدم بزنند ولى ما چند نفركه زير انداز آورده بوديم و پلاكاردهايى حمل ميكرديم، نشستيم. بچه ها رفتند دورو برخيابانهاى اطراف تا بعد برگردند. وقتى خلوت شد، مينى بوسى آوردند و با طرز وحشيانه اى ما را داخل مينى بوس پرت كردند. زير انداز را كشيدند و مرا برگرداندند. آقايان را با فشار و كتك انداختند در مينى بوس. اول گفتند چرا شما حرف هاى ضد رژيم مى زنيد. ما گفتيم شعارهاى ما مشخص است. چون شعارهاى ما را هم پاره كرده بودند آورده بودند.

دويچه وله: اين شعارها چه بودند؟
شهلا انتصارى: زرافشان زرافشان وكيل قهرمان، حمايت ات ميكنيم.
زندانى سياسى آزاد بايد گردد.
زرافشان قهرمان آزاد بايد گردد.
استبداد استبداد محكوم بايد گردد.
دمكراسى آزادى ايجاد بايد گردد.
يك پلاكارد بزرگ داشتيم كه زرافشان اعتصاب غذا را شروع كرده و مسئوليت جان او به عهده مسىولان جمهورى اسلامى و دادستانى است و هر مشكلى كه پيش بيايد ما آنها را مسئول ميدانيم و خواهان آزادى سريع و بدون شرط ايشان هستيم.

دويچه وله: تعريف كنيد چه شد وقتى شما را بازداشتگاه بردند؟
شهلا انتصارى: ما را به اطلاعات دربند، اطلاعات نيروى انتظامى بردند. بعد آقايى كه بازجويى ميكرد گفت شما غيرقانونى هستيد و شعارهايى ضد رژيم داده ايم. ما گفتيم نه شعار هاى ما اينچنين نبوده بلكه ما گفته ايم زرافشان بنا بر دلايل ساختگى دستگير شده و ما سه سال است تحمل كرده ايم و نامه به آقاى شاهرودى داده ايم. وكلاى آقاى زرافشان شش ماه است دنبال موضوع مرحضى درمانى هستند. به همه مرخصى داده اند الى ايشان. ما چون همه راه ها را رفته ايم و ضمنا تحصن غيرقانونى نيست، اعتراض مان را اينطورى ميكنيم.
‌آنها گفتند شما بايست تعهد بدهيد كه در هيچ تحصنى ديگر شركت نميكنيد و جلوى زندان اوين نمى ايستيد. ما گفتيم ما قبول نميكنيم. دوباره ما را به بازداشتگاه برگرداندند و دوباره ما را صدا كردند. اما احساس ما اين بود كه اينها دارند عقب نشينىميكنند. آمدند دوباره گفتند بابا جان! شما فقط يك كلمه بنويسيد. ما گفتيم نمى نويسيم. حتى رفتند براى ما شام بياورند. ما گفتيم شام نميخوريم و همزمان با آقاى زرفشان اعتصاب غذا ميكنيم. آنجا اوضاع احوال عادى نبود. مرتبا موقع بازجويى ما را از اتاق ميفرستادند بيرون. گويا مسئولان ديگر به آنها زنگ ميزدند. نميدانيم چه شد كه ورق برگشت و خودشان آمدند گفتند: تعهد نميدهيد؟ گفتيم نه! گفتند ما به جاى شما مى نويسيم! گفتيم اگر اين كار را بكنيد ما شكايت ميكنيم. خلاصه گفتند بياييد برويد. وقتى داشتيم ميامديم گفتيم ما نميرويم پلاكارد ها و زير اندازهايمان را كه گرفته ايد ميبريم. آنها گفتند ما از شما خواهش ميكنيم نرويد. گفتيم نه! همين الان ميرويم جلوى زندان اوين و ادامه ميدهيم. ناجار شدند قبول كنند. چون يكسرى خانواده ها هم آمده بودند جلوى اطلاعات ايستاده بودند و زمان هم وقت پخش فوتبال بود كه اينها خيلى ترسيده بودند با موضوع فوتبال قاطى شود. اين بود كه گفتند برويد. حدود ساعت يك نيمه شب بود كه ما را آزاد كردند.

دويچه وله: شما و خانم زرافشان تنها خانم هايي بوديد كه بازداشت شديد؟
شهلا انتصارى: نه. خانم ديگرى هم بودند به نام گوهرصالح پور.

دويچه وله: كلا چند نفر بوديد؟
شهلا انتصارى: هفت نفر. سه خانم و چهار آقا بوديم.

دويچه وله: الان دوباره برگشته ايد مقابل زندان اوين و به تحصن ادامه ميدهيد؟
شهلا انتصارى: بله. ما از هشت صبح دوباره اينجا نشسته ايم.

دويچه وله: خانم زرافشان الان شنيدم با اقاى زرافشان در حال ملاقات هستند.
شهلا انتصارى: بله. رفتند ملاقات هنوز نيامده اند بيرون.

دويچه وله: الان برخورد با شما چگونه است.
شهلا انتصارى: دارند خانواده زندانيان عادى را كه معمولا جلوى اوين مى نشينندؤ يكى يكى صدا ميكنند و از ما جدا ميكنند.

دويچه وله: برخورد ها خشونت آميز يا بازدارنده نيست؟
شهلا انتصارى: نه. اما كم كم نيروهاى اطلاعاتى كه ديروز هم بودند، دارند مستقر ميشوند. آمدند به ما گفتند شما برويد آنطرف تر بنشينيد. گفتيم از اينجا تكان نميخوريم!

دويچه وله: برنامه تان اينست كه به اين تحصن تا كى ادامه دهيد؟
شهلا انتصارى: ما صحبت كرديم. از كانون مدافعان حقوق بشر يكى اينجا بود كه بيايند وكالتنامه اى را با ما تنظيم كنند كه هر اتفاقى افتاد، آنها پيگيرى اش را بر عهده داشته باشند و دنبال وكيل بروند. ما ميخواهيم اين تحصن مستمر و شبانه روزى باشد و مرحله بعدى كار ما اعتصاب غذا همراه با آقاى زرافشان است.

دويچه وله: شما همه همان كسانى هستيد كه ديروز هم جلوى زندان بوديد؟
شهلا انتصارى: الان مادرهاى خانواده هاى زندانى سياسى يا شهدا آمده اند اينجا. مادر لطفى آمد. خانم مختارى ديروز آمده بود. خانم سيمين بهبهانى آمده بود. اينها بخاطر اين كه سن شان زياد است، ميايند يكى دو ساعت ميمانند و ميروند. مادر لطفى ديروز از ساعت ده آمد تا ساعت ۴ پهلوى ما ايستاده بود.

دويچه وله: خانم بهبهانى جه؟
شهلا انتصارى: خانم بهبهانى را به زور بردند. دستشان را كشيدند بردند. ميگفتند من از اينجا تكان نميخورم. دوستان ميگفتند شما نيازى نيست بمانيد. اينجا گرم است و سايه ندارد. اينجا كه ما مستقر شده ايم، جاى كوچكى است و تنها يك پله براى نشستن دارد. بقيه همه ايستاده اند. دوستان الان به من خبر دادند كه مردم دارند دسته دسته بعنوان همبستگى با ما و آقاى زرافشان ميايند.
(مصاحبه ساعت هشت و نيم صبح نهم ژوئن صورت گرفته است)گفت وگوی "خسرو شمیرانی"‌با "شهلا انتصاری"

الان کجا هستید؟
در جلوی اوین هستیم. ساعت 10 صبح است. تقریبا چهل – پنجاه نفر هستیم و هنوز اول صبح است. ما تازه رسیده ایم

شما دستگیر شده بودید
بله . دیروز هفت نفر دستگیر شدیم

اسامی؟
هما زرافشان، گوهر صالح پور، نجف رحیمی، محسن و ناصر اسداللهی، عباس رضوان شاهی و خودم

چگونه دستگیر و آزاد شدید؟
دیروز ما در مقابل اوین برای حمایت از خواسته های ناصر زرافشان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی تحصن آرامی داشتیم. ساعت سه و نیم بعد از ظهر معاون سردار طلایی ، آقای سرهنگ نصیری پور اینجا آمد و از ما خواست به تجمع خود پایان دهیم. ما مخالفت و ایستادگی کردیم. پس از چند ساعت آمدند پلاکارد های ما را بههم ریختند و ما را با مشت و لگد سوار مینی بوس های خود کردند. خشونت به طوری بود که انگشت یکی از خانمها لای در مینی بوس ماند و به شدت زخمی شد. ما را به اطلا عات دربند منتقل کردند. در آنجا به ما گفتند که ما شعارهای ضد رژیم میدادیم. ما گفتیم که برای آزادی ناصر زرافشان جمع شده ایم و شعارها همه در این راستا بوده است. گفتند تحصن غیر قانونی است ما گفتیم طبق قانون اساسی این حق قانونی ما است. از ما خواستند تعهد بدهیم اما هیچیک از ما تعهد نداد. دوباره ما را به سلول انداختند. ما چنان دست بالا را گرفتیم که بدون سپردن تعهد حتی انها را مجبور کردیم که پلاکارتهای ما را پس بدهند. سرانجام از ما عکس و اثر انگشت گرفتند و حوالی 12 شب ما را آزاد کردند.

محل بازداشت شما کجا بود؟ آیا تمام مدت در یک جا بودید؟
ما تمام مدت در اطلاعات ناجا شعبه دربند بودیم که در کوچه حمید تبش یاس واقع است.

برای امروز چه برنامه ای دارید؟
الان از طرف کانون مدافعان حقوق بشر، آقای عبدالفتاح سلطانی اینجا هستند. آقای دادخواه بزودی می آیند. برگه های وکالت امضا میشوند. قرار بر این است که هیچکس هیچ باز جویی پس ندهد.

وکالت برای همه حاضران؟
نه خیر! ما چهار نفر در اینجا مسولیت پذیرفتیم . در حقیقت آنها با ما چهار نفر طرف هستند و وکالت نامه هم برای این چهار نفر است.

میتوانید آنها را نام ببرید؟
آقایان سیف الله اکبری، علی فایض پور، نجف رحیمی و شهلا انتصاری

انتظار دارید تعداد بیشتری آنجا جمع شوند؟
از دیشب که ما آمدیم مداوما به تلفن ها پاسخ میدهیم. دوستان از بسیاری شهرستانها زنگ زدند و در راه هستند. از اراک، تبریز، اصفهان، خوزستان و ... دوستان در راه هستند.

آیا حضور نیرو های انتطامی و امنیتی مشهود است؟
طاهرا خیر. من تنها یکی از افراد دیروز را میبینم.

از خانم و آقای زرافشان چه خبر؟
الان خانم زرافشان داخل زندان به ملاقات همسرش رفته است. وکیل آقای زرافشان دیروز پس از ملاقات با ایشان گفت که او خیلی ضعیف شده است.

آیا برنامه های دیگری نیز دارید؟
تحصن ما بزودی وارد مرحله دیگری خواهد شد. اگر اینها به خواسته های ما رسیدگس نکنند تحصن کنندگان اعتصاب غذا آغاز خواهند کرد.

خانم انتصاری خسته نباشید
متشکرم. ما از حمایت دوستان سپاسگزار هستیم.

در حین گفت و گو تعدادی افراد به جمع پیوستند
خانم انتصاری گفت که حدود 20 نفر از تبریز رسیدند.

گفت و گو 10 صبح ( ایران) 19 خرداد

آخرین اخبار از تحصن در مقابل اوین

خسرو شمیرانی

ساعت ٣:٤٥ دقیقه بعد از ضهر به وقت تهران است. ده ها نفر در داوطلبانه در مقابل اوین که زمانی نامش لرزه به اندام می افکند گرد آمده اند. آنها نه فقط از ناصر زرافشان وکیلی که به جرم دفاع از حقوق موکلش در زندان است دفاع میکنند بلکه آزادی تمام زندانیان سیاسی را خواستار هستند.
با شهلا انتصاری سخنگوی اتحاد دمکراسی خواهان وارد گفت و میشوم
او که ٢٤ ساعت پیش از همین محل با مشت و لگد ماموران انتظامی به بازداشتگاه برده و ١٢ شب آزاد شده است میگوید: ما اینجا هستیم و میمانیم. و میافزاید از صبح افراد زیادی برای اعلام همبستگی آمده و محل را ترک کرده اند اما همچنان حدود شصت نفر در اینجا هستند.
میگوید از کانون مدافعان حقوق بشر آقایان دادخواه و عبدالفتاح سلطانی حضور دارند. از کانون نویسندگان نیز افراد بسیاری از جمله علی اشرف درویش پور، علیرضا جباری، صداقتی خیاط حاضرند.
سیمین بهبهانی بانوی شعر وانسانیت دقایقی پیش از گفتگوی ما محوطه مقابل اوین را به اصرار دوستان ترک کرده است.
خانم هما زرافشان ساعاتی پیش امکان ملاقات همسر بیمار و دربندش را داشته است.
میپرسم دکتر زرافشان در چه حالی است. پاسخ میدهد. امروز به همراه مزدک و خواهر ناصر به ملاقات رفتیم. روحیه ای بسیار قوی دارد. بر اعتصاب غذای خود پای میفشارد اما جسما لاغر تر و ضعیف تر شده است.
هما زرافشان نیز که روز گذشته بازداشت شده و به مقر اطلاعات ناجا در دربند برده شده بود ادامه میدهد: دیروز پس از دستگیری ما تلفن های داخل را قطع کرده بودند. در ضمن از دستگیری ما مطلع شده بود. و به شدت نگران بوده است به دیدن ما خیال او راحت تر شد.
در باره درد کلیه زرافشان سوال میکنم، میگوید: دو ارولوگ در زندان او را معاینه و تایید کرده اند که هر دو کلیه سنگ آورده است. گاه درد های شدید به سراغش میاید.
او سپس می افزاید: بند ٣٥٠ از فردا به اعتصاب غذا میپیوندد و ما امیدواریم که حمایت در بیرون از زندان هم گسترش پیدا کند.
در پایان گفت و گو نگاهش به آقای شجاعی از حزب مشارکت میافتد که در میان تحصن کنندگان حضور یافته است و میگوید نمیدانم آقای معین کجاست مگر ایشان از حقوق بشر نمیگوید مگر ما آزادی زندانیان سیاسی را نمیخواهیم و سرانجام مگر آزادی زندانی سیاسی حقوق بشر نیست؟
از دانشجویان چه خبر؟
دیروز تعدادی از دفتر تحکیم اینجا بودند گفتند امروز هم میآیند. البته میدانید که الان فصل امتحانات است.
شب میمانید؟
برنامه این است. دیروز چون تعداد کم شد همه را به طرز وحشیانه ای به درون ماشین ریختند و بردند اما امروز هم خواهیم ماند.

علی اشرف درویشیان در صف جلو متحصنین نشسته است. با وارد گفت وگو میشوم:
ناصر زرافشان عضو هییت مدیره کانون نویسندگان است او به جرم دفاع از حق دو عضو برجسته کانون نویسندگان که شهید راه آزادی و قربانی توحش شدند به زندان افتاده است ما در دفاع از آزادی او کوتاه نخواهیم آمد.

١٩ خرداد ١٣٨٤

اتحاد دموکراسی‌خواهان ايران: ناصر زرافشان را آزاد کنيد!

مردم شريف و آزاده ايران
به اطلاع شما هم ميهنان آزادی خواه و طرفدار برقراری دموکراسی در کشور آسيب ديده مان ايران می‌رسانيم:
دکتر ناصر زرافشان وکيل خانواده‌های قتل‌های سياسی موسوم به زنجيره‌ای، مدت ۳ سال است که از بيماری سنگ کليه رنج می‌برد و در اعتصاب غذا به سر می‌برد. مسئولان جمهوری اسلامی با وجود تاييد بيماری او توسط پزشکان زندان اوين، به او حتی برای درمان سنگ کليه اش مرخصی هم نمی‌دهند.
به خاطر آزادی و دست کم مرخصی موقت او، ما عده‌ای از دوستان او و از جمله همسر او از ساعت ۱۰ صبح ۱۸ خرداد ۸۴ دست به تحصن در برابر زندان اوين زديم.
در اين تحصن اعتراضی شخصيت‌های سرشناسی مانند دکتر فريبرز رييس دانا، مادر زنده ياد انوشيروان لطفی که در زمره قتل‌های فاجعه ملی سال ۱۳۶۷ است، خانم سيمين بهبهانی، علی اشرف درويشيان، دوستان دفتر تحکيم وحدت، علی افشاری، عبداله مومنی، دکتر محمد ملکی، و بسياری ديگر به تحصن کنندگان پيوستند.
خبرنگارهای "ايسنا"، "ايرنا"، و خبرگزاری فرانسه و روزنامه ی اقبال برای مصاحبه آمدند و با خانم هما زرافشان (همسر دکتر زرافشان) و خانم شهلا انتصاری، سخنگوی "اتحاد دموکراسی خواهان ايران" گفت و گو کردند. نيروهای امنيتی که در برابر در اصلی زندان گرد آمده بودند، خبرنگار روزنامه اقبال را فراخواندند، و پس از حدود نيم ساعت گفت و گو او به جمع ما پيوست، ولی گفت: " من در آن سوی خيابان هستم و رويدادها را يادداشت می‌کنم."!
تحصن کنندگان نوشته‌های بزرگ نويسی شده‌ای را در دست داشتند که تعدادی از آن‌ها عبارت بودند از: " زندانی سياسی آزاد بايد گردد."، "ناصر زرافشان، وکيل قهرمان آزاد بايد گردد. "، " زرافشان، زرافشان، تا پای جان حمايتت می‌کنيم." ".....ما از تمام شيوه‌های مسالمت آميز تا آزادی دکتر ناصر زرافشان بهره می‌گيريم. "، "....دولت جمهوری اسلامی مسئول حفظ سلامتی دکتر ناصر زرافشان است...." و...
در ساعت ۳ بعد از ظهر و به هنگام عوض شدن شيفت کارکنان زندان اوين با اتومبيل‌های شخصی و مينی بوس و اتوبوس، تحصن کنندگان، پلاکارت‌ها را به دست گرفتند، وبا صدای بلند شعار سردادند.
حدود ساعت ۳ بعد از ظهر نيروی انتظامی وارد کار شد. در آغاز يک سرهنگ ۲ آمد و تهديد کرد که اگر تا يک ربع ديگر محل را ترک نکنيم، وارد عمل می‌شوند. محل را ترک نکرديم. يک ربع ساعت به بيش از يک ساعت تبديل شد. و پس از آن يک سرهنگ تمام که لحن گفتاری ملايم و متين داشت وارد گفت و گو با تحصن کنندگان شد. و در نهايت با قول او که مساله دکتر زرافشان در يکی دوروز آينده حل می‌شود، قرار شد عده‌ای محل را ترک کنند و فردا بازگردند. پس از ترک عده‌ای که کهن سال و بيمار بودند نيروی انتظامی به باقی ماندگان هشدار داد که آن‌ها می‌روند و از آن پس مسئوليتی ندارند.
ساعت۵ / ۶ بعد از ظهر نيروی انتظامی و پليس امنيتی با لباس شخصی تحصن کنندگان باقی مانده را محاصره کردند و ۷ نفر (سه زن و ۴ مرد) را دستگير کردند. خانم دکتر زرافشان نيز در بين دستگيرشدگان بود.
حدود نيمه‌های شب پليس در برابر ايستادگی دستگير شدگان به دستگيری غير قانونی خود پايان دادند و مجبور شد آنان را به تدريج آزاد کند.
نيروهای هوادار آزادی دکتر ناصر زرافشان تصميم دارند به مبارزه ی خود تا آزادی او ادامه دهند.
ما به شيوه‌های مبارزه مسالمت آميز و تحصن خود در برابر در اصلی زندان اوين از روز پنچشنبه ادامه می‌دهيم.

خانواده دکتر ناصر زرافشان
"اتحاد دموکراسی خواهان ايران"
۱۸ خرداد ۸۴


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net