تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

اكبر گنجی در ديدار معين:

بايد ايستاد و مقابله كرد

● اكبر گنجی خطاب به دكتر معين: ما كه نظراتمان با ديگران متفاوت است، ولی شما كه به ميدان آمده‌ايد، بايد كمی {مواضعتان را} راديكالش كنيد. به هر حال ما يك مصدق می‌خواهيم، اگر نباشد، كاری صورت نمی‌گيرد، بايد ايستاد و مقابله كرد. به نظرم آقای خاتمی هيچ‌جا روی حرفش نايستاد. آقای حجاريان می‌گفت: فتح سنگر به سنگر، اما ما عقب‌نشينی سنگر به سنگر می‌كرديم.
● دكتر معين: در وضعيت پيش‌آمده، شرايط ايجاب می‌كند كه بايستيم. پس از اعلام تاييد صلاحيتم راحت‌تر بودم كه كنار بكشم اما نتوانستم خود را مجاب كنم كه از مسووليت اجتماعی شانه خالی كنم و در خانه بنشينم ، بنابراين ايستادگی را در شركت ديدم.

Wed / 01 06 2005 / 13:34

ايسنا: دكتر معين كانديدای نهمين دوره‌ی انتخابات رياست‌جمهوری، دوشنبه‌شب به همراه سخنگوی خود با اكبر گنجی كه از زندان به مرخصی آمده است، در منزل وی ديدار كرد.
در ابتدای اين جلسه، وقتی يكی از حاضران به وضع انتخاباتی معين اشاره كرد، وی گفت: تا الآن هرچه پيش آمده، گشايش الهی بود، با دست خود آنها راهها باز می‌شود.
معين كه يكی از پزشكان معالج گنجی در چند سال پيش بوده، سپس خطاب به گنجی ضمن اينكه از وضع درمانی او می‌پرسيد، گفت: دلم پيش شما بود، هم طبيبانه، دوستانه و هم شهروندانه.
كولايی نيز ضمن پرسش از سابقه‌ی بيماری گنجی، گفت: بيرون آمدن از محيط زندان، خودش شفاست.
گنجی در پاسخ با اشاره به اينكه در زندان دچار اين بيماری شده است، گفت كه شايد از هر ٣٠٠ نفر در زندان، ٢٩٠ نفر سيگاری هستند و مواد مخدر در زندان خيلی گسترده است. فضای داخل بندها بسته است، هوا جريان مناسبی ندارد، آفتاب نيست، لذا بيماريهای تنفسی شايع است. يا بلااستثناء هركس می‌آيد پس از مدتی بيماری كمر می‌گيرد، مثل اميرانتظام، زرافشان، قاضيان و بقيه.
معين نيز ضمن اشاره به شرايط سلولهای زندان اظهار اميدواری كرد كه در ادبيات سياسی ديگر فعال سياسی زندانی نداشته باشيم.
كولايی نيز با بيان اينكه "بايد از تاريخ تجربه آموخت و ديد كه بايد چه كرد تا اين چنين نشود" گفت: امروز وقتی با مردم صحبت می‌كردم می‌ديدم كه آنها كاملا به مسائل واقف هستند و تأكيد می‌كردند كه تنها راه، مقاومت و استقامت است.
معين سپس گفت: راه بسيار طولانی است، اين {كه فعال سياسی زندانی نداشته باشيم} دارد به خواست عمومی تبديل می‌شود؛ اينجاست كه نقش فرهنگ بارز است.
كولايی نيز فساد سياسی و اقتصادی را باعث نابودی برخی كشورها خواند و دكتر معين نيز مديريت خوب را مشكل‌گشا دانست و با انتقاد از صدا و سيما در بخش آموزش، گفت: متأسفانه احساس نياز به آموزش در بين مديران ما وجود ندارد.
وقتی گنجی به نوشته‌هايش در زندان اشاره كرد، معين گفت: نكند توفيق اجباری بوده كه به آنجا برويد و بنويسيد.
گنجی در ادامه با بيان اينكه قبلا هم درباره‌ی سنت بلوك شرق نوشته بود، با ذكر اينكه خيلی از آن وقايع در همين‌جا هم در حال اتفاق است، ادامه داد: مثلا قضيه‌ی هاشم آقاجری كه می‌خواستند او را به پزشك قانونی ببرند و بگويند كه ديوانه است، حكم هم كه از مجنون ساقط است! البته هاشم خيلی خوب با اين قضيه برخورد كرد چون اين بدترين توهين بود.
گنجی سپس گفت: ما كه نظراتمان با ديگران متفاوت است، ولی شما كه به ميدان آمده‌ايد، بايد كمی {مواضعتان را} راديكالش كنيد.
وی توضيح داد: در مثنوی يكی گفت تو چقدر زشتی، خدا زشت‌تر از تو نيافريده؛ ديگری به او رسيد و گفت كه تو چقدر زيبايی، خدا زيباتر از تو نيافريده، گفت “من مثل آينه هستم كه هركس خودش را در من می‌بيند”.
گنجی سپس در پاسخ به كولايی كه معتقد بود "البته بايد بتوان موراد را محقق هم كرد" گفت: به هر حال ما يك مصدق می‌خواهيم، اگر نباشد، كاری صورت نمی‌گيرد، بايد ايستاد و مقابله كرد.
وی ابراز عقيده كرد: بالاخره به نظرم آقای خاتمی هيچ‌جا روی حرفش نايستاد. وقتی دكتر يزدی را چند وقت پيش ديدم، گفت چه نظری داريد؟ گفتم: تحريم. گفتم شما چه؟ گفت شركت مشروط ولی شروطشان محقق نشد، گفتند اگر رد صلاحيت كنند. اما مشخص بود كه رد می‌شود، همين مواضع در دوستان خودشان هم اختلاف انداخت. منظورم اين است كه سياستمدار بايد اصولگرا باشد.
معين هم گفت: من هم گفته‌ام كه اصولگراترين كانديداها هستم. در وضعيت پيش‌آمده، شرايط ايجاب می‌كند كه بايستيم.
معين اظهار داشت: پس از اعلام تاييد صلاحيتم راحت‌تر بودم كه كنار بكشم اما نتوانستم خود را مجاب كنم كه از مسووليت اجتماعی شانه خالی كنم و در خانه بنشينم ، بنابراين ايستادگی را در شركت ديدم.
گنجی سپس گفت: پيشنهاد من اين است كه سخنگوی بخش محذوف جامعه شويد. امثال آقای خشايار ديهمی كه آن يادداشت را نوشت، بسيارند كه سرخورده شده‌اند و در اين ٢٥ سال گذشته به آنها ظلم شده و سخنگو ندارند.
معين پرسيد: به نظر شما بهترين انگيزه‌ی آنها برای انتخابات چه می‌تواند باشد؟
گنجی گفت: سخنگوی آنها شويد و پای آن بايستيد.
وی در ادامه با بيان اينكه البته ما همگی در اين شرايط مقصر هستيم، گفت: به حجاريان گفتم اگر ٥٠ نفر از دوستان بيايند در زندان و اعتصاب كنيد، مطمئن هستم كه جلويش نمی‌ايستند.
گنجی همچنين مدعی شد كه در اين قضيه‌ی اعتصاب حتی عباس عبدی را برای درخواست از وی آوردند.
وی بازهم تأكيد كرد: در اين شعارها ايستادن مهم است، اگر مصدق، مصدق شد، برای اين بود كه جلوی مخالفانش ايستاد. من می‌گويم دموكراسی بدون خشونت اما با هزينه.
معين نيز گفت: يك نفر شايد بالاخره نتواند، اما اگر يك جمعی بخواهند، حتما می‌توانند. اصل ما بر ايستادگی و استقامت است. اگر معيار وجود داشته باشد، ان‌شاءالله می‌ايستند.
گنجی نيز گفت: بسياری از دوستان را می‌شناسم كه به نظرم اين تيپی نيستند، مشاورانی هستند كه شما را به محافظه‌كاری وامی‌دارند. بسياری از اين دوستان چه قبل و چه بعد از سال ١٣٧٦ هركاری خواستيم كنيم، مخالف بودند، ان‌شاءالله كه با شما چنين نكنند و به شما كمك كنند. ما برای شما آرزوی موفقيت می‌كنيم.
معين هم گفت: دعا كنيد كه وفای به عهد داشته باشيم. ان‌شاءالله كه شما هم بيرون بياييد و كمك كنيد.
گنجی سپس با بيان اينكه حضرت امام بسيار شجاع بود و روی حرفش می‌ايستاد، گفت: اين چيزی است كه در بسياری از دوستان خودمان نمی‌بينيم. اين كه در اين هشت سال اين چنين شد، چون نايستاديم. آقای حجاريان می‌گفت: فتح سنگر به سنگر، اما ما عقب‌نشينی سنگر به سنگر می‌كرديم.
وی ادامه داد: روش‌هايمان كاملا مسالمت‌آميز است، اما بايد محكم بايستيم و هزينه هم بدهيم. لازم نيست كه كسی ديگر بيايد و برای ما كاری كند، ما خودمان بايد حركت كنيم، آنها هم كه بيايند برای خودشان می‌آيند نه برای ما، ما به آمريكا كاری نداريم. همه‌ی خطاها را هم با هم كرده‌ايم و نتيجه‌اش به همگی برمی‌گردد.
به گزارش ايسنا كولايی نيز گفت: هميشه اين طور است كه در كشورمان حركتی را شروع می‌كنيم، اما به علت اشتباه خودمان به خطا می‌رويم. مثل مشروطيت، نهضت ملی و همچنين اصلاحات كه پس از هشت سال به انفعال رسيد. بايد روی مديريتها كار كرد.
سپس گنجی گفت: بايد در مقابل اين ساختهای حقيقی ايستاد، قانون كه يك صورت است. حتی طرف می‌گفت كه اعتصاب غذا حرام است! بالاخره بايد از تجربيات بشری استفاده كنيم، تجربه‌ی گذار به دموكراسی مشخص است، برای گذار به آن در تمام دنيا، اعتصاب، تظاهرات و خيلی كارهای ديگر شده است. دوستان ما از فشار از پايين می‌ترسند و فقط می‌خواهند از بالا چانه‌زنی كنند!
معين پرسيد: فشار از پايين غير از اين است كه فرهنگ عمومی بالا برود؟ بايد روی فرهنگ كار كرد.
گنجی نيز با بيان اينكه "NGOهای ما مستقل نيستند" گفت: ما از اعتصاب، تحريم و اين گونه حركتها می‌ترسيم و حاضر نيستيم آنها را آزمايش كنيم. چرا ما نبايد چك بخوريم، البته ما نبايد خشونت كنيم. بلااستثناء تمام كشورهايی كه به دموكراسی گذار كرده‌اند، هزينه داده‌اند. البته من دوست ندارم كتك بخورم، اما طرف مقابل می‌زند.
كولايی گفت: مهم، حاصل اين تلاشهاست. بايد ببينيم با چه روشی با هزينه‌ی كمتر به نتيجه می‌رسيم.
گنجی پاسخ داد: دوستا ما بلااسثتناء می‌گفتند ما اصلاحات بدون هزينه می‌خواهيم.
معيين در تأييد گفته‌ی گنجی گفت: بله، اين امكان ندارد.
در ادامه گنجی در پاسخ به كولايی كه پرسيد "چرا پس از ٨ سال هنوز اينجا هستيم؟" گفت: به لحاظ زيرساختها وضع ما نسبت به قبل خوب است. رشد طبقه‌ی متوسط، رسانه‌ها و . . . وضعشان خوب است. وضع ما نسبت به كشورهای اطراف هم خوب است، اما نخبگان ما مشكل دارند.
معين سپس گفت: اصل ايستادگی را بايد بپذيريم، منتها كمترين هزينه را بپردازيم.
گنجی هم گفت: افرادی را دورتان جمع كنيد كه حاضر به زندان رفتن باشند. اميدوارم بايستند.
وی در ادامه با نقل قولی از زرافشان گفت: می‌گويد ببينيد كه دوستان شما انحصارطلب هستند نه دموكرات! يا ملی مذهبی‌ها كه هرچه می‌شود آنها را به زندان می‌برند. اين انصاف است؟ از اينها با اسم ياد كنيد. البته گذشته‌ها گذشته است، من دوست نداشتم اين حرفها را بزنم. اما برای راهی است كه در پيش گرفته‌ايد. از اين به بعد بايد زبانهای نيش‌دار را بشنويد. اميدواريم كشور به دموكراسی و آزادی همراه با دين برسد.
معين نيز با بيان اين كه از كسانی كه گنجی گفت، ياد كرده است، اظهار داشت: ما الان خيلی نياز به تذكر داريم. اميدواريم كه اوين‌ها به دانشگاه تبديل شوند.


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net