بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

انجمن اوليا و مربيان بايد مدافع حقوق خانواده ها باشد

مهدى يساولى/روزنامه ایران


iran-emrooz.net | Mon, 17.10.2005, 21:21


انجمن اوليا و مربيان مدارس، حامى حقوق خانواده ها است نه مدير مدرسه، از اين رو آموزش حقوق اوليه خانواده ها در مدارس به اعضاى انجمن هاى اوليا و مربيان ضرورى است.
«ابوالفضل خادميان» مدير كل جذب ومشاركت هاى اولياى وزارت آموزش و پرورش با بيان اين مطلب افزود: «برخى انجمن ها وسيله اى براى توجيه و پشتيبانى سياست هاى مديران مدارس بدل شده اند كه اين رويه را نمى پسنديم و نمى گذاريم خدمات ديگر انجمن ها بدين ترتيب زير سؤال برده شود».
وى ادامه داد: «مديران مدارس بايد آگاه باشند كه انجمن اوليا و مربيان ضعيف، گرهى از مشكلات مدارس باز نخواهد كرد و تنها افراد ماهر و متخصص در اين نهاد مدنى مى توانند يارى دهنده وزارت آموزش و پرورش و مدارس باشند».
«خادميان» خاطرنشان كرد: «زمانى كه انجمن اوليا و مربيان در مدرسه تشكيل شود، نمى توان آن را تضعيف كرد و از ميان برد، اما مشكل اصلى اينجا است كه برخى اعضاى انجمن هاى اوليا و مربيان به وظايف و اختياراتشان آگاه نيستند و اين مسأله سوء استفاده هايى را موجب مى شود. براى رفع اين مشكل برنامه اى آموزشى براى اعضاى انجمن هاى اوليا و مربيان با هدف آشنايى آنان با حقوق و شرح وظايف اين نهاد برگزار خواهد شد».

تخلف در انتخابات انجمن اوليا و مربيان
مدير كل جذب و مشاركت هاى اولياى وزارت آموزش و پرورش درباره تخلفات برخى مديران مدارس در انتخابات انجمن اوليا و مربيان به ويژه در مدارس غيرانتفاعى گفت: «انجمن اوليا و مربيان خط مقدم ما در دفاع از حقوق خانواده ها و دانش آموزان است. برگزارى صحيح انتخابات انجمن اوليا و مربيان در همه مدارس يك ضابطه است نه سليقه و بايد روال طبيعى خود را طى كند. انتخابات بايد در شرايطى عادلانه و آزاد برگزار شود تا خدشه اى به جايگاه اين نهاد وارد نيايد».
وى رعايت حد نصاب مجمع عمومى اوليا و مربيان در جلسه انتخابات را الزامى دانست و افزود: «اگر حد نصاب نصف والدين در مجمع وجود نداشته باشد، برگزارى انتخابات قانونى نيست و مديران مدرسه بايد توجه كنند كه از دل مجمع ضعيف، انجمن قدرتمند بيرون نخواهد آمد. البته پس از تشكيل نشدن جلسه اول به دليل نرسيدن تعداد اعضا به حد نصاب، ديگر در جلسه دوم رعايت اين مسأله ضرورى نيست».
«خادميان» بيشترين شكايت هاى خانواده ها از مديران مدارس در رابطه با انجمن اوليا و مربيان را تخلفات انتخاباتى برخى مديران عنوان كرد و گفت: «بعضى از خانواده ها از شيوه برگزارى انتخابات گله مندند و به ما شكايت كرده اند. اگر مدير مدرسه اى اصول و ضوابط انتخاباتى را رعايت نكند، انجمن اوليا و مربيان آن مدرسه فاقد اعتبار است. از مديران مدرسه ها مى خواهيم به معنى واقعى به حضور مردم اهميت دهند. مشاركت در موافقت نيست. اگر تغيير در سرنوشت فكرى فرزندان مان را دنبال مى كنيم، با مشاركت واقعى خانواده هايشان اين كار صورت مى گيرد».

انجمن ضعيف، چرخه مالى ناسالم
در هفته هاى گذشته، برخى تخلفات مديران مدارس به ويژه مدارس غيرانتفاعى در برگزارى انتخابات انجمن اوليا و مربيان گزارش شده است. يكى از مهمترين وظايف اين انجمن ها نظارت بر چرخه مالى و عملكرد مديريت مدرسه است. اين مسأله در مدارس غيرانتفاعى كه چرخه پولى بيشترى جريان دارد، اهميتى دو چندان مى يابد. مديران مدارس غيرانتفاعى موظفند فهرست فوق برنامه و برآورد مالى آن را كه شهريه متغير مدارس به شمار مى آيد، ابتدا از نظر انجمن اوليا و مربيان مدرسه گذرانده و پس از تأييد آن، به تصويب اداره آموزش و پرورش منطقه برسانند. به همين دليل، در برخى مدارس غيرانتفاعى، مديران چينش موردنظر خود را در انجمن اعمال كرده و انتخابات را به گونه اى از مسير طبيعى خود خارج مى كنند تا بدين شيوه بتوانند انجمن اوليا و مربيان مدرسه را در مقام توجيه كننده سياست هاى مالى خود بنشانند.

پدر يك دانش آموز: در انتخابات دستكارى مى شود
پدر يك دانش آموز مقطع متوسطه در يكى از مدارس غيرانتفاعى شهر تهران در اين باره گفت: «در جريان انتخابات انجمن اوليا و مربيان مدرسه، به گونه اى عمل شد كه ساده انگارى عمدى در رعايت ضوابط را به ذهن تداعى مى كرد. هدف اين بود تا افرادى انتخاب شوند كه با مدير مدرسه توافق داشته باشند». وى افزود: «شهريه ثابت اين مدرسه ۴۰۰ هزار تومان است، در حالى كه به ميزان ۸۰۰ هزار تومان، كلاس هاى فوق برنامه در نظر گرفته شده است. برنامه زمانى كلاس هاى فوق برنامه به گونه اى چيده شده كه دانش آموز يا بايد در مدرسه بيكار بماند يا در آنها شركت كند».
به گفته وى، مدير مدرسه با اعمال نفوذ در انتخاب اعضاى انجمن اوليا و مربيان، بر آن بود تا اين برنامه و رقم بالاى آن را به تصويب آنان برساند.
وى خاطرنشان كرد: «اين شهريه بالا در حالى اخذ مى شود كه در سال گذشته برخى دوره ها و كلاس هاى فوق برنامه مدرسه كيفيت لازم را نداشته و نظارت چندانى نيز بر آنها صورت نمى گرفت».

فوق برنامه داوطلبانه است، انجمن نظارت كند
«حسن مسعودى» مدير كل دفتر پشتيبانى و توسعه مدارس غيردولتى وزارت آموزش و پرورش در اين باره گفت: «انجمن اوليا و مربيان بايد دقيقاً نظارت كند كه كلاس هاى فوق برنامه در چه شرايطى و با چه امكانات و كيفيتى برگزار مى شود و اگر واقعاً جوابگوى نياز دانش آموز نيست، از ادامه آن جلوگيرى كند». وى درباره قدرت اجرايى انجمن در اعمال اين نظارت افزود: «انجمن اوليا و مربيان مى تواند اين موارد را به ما گزارش دهد و از مدير مدرسه نيز بازخواست كند. فوق برنامه اساساً داوطلبانه است و چگونگى و هزينه برگزارى آن بايد با تأييد انجمن اوليا و مربيان مدرسه باشد». «مسعودى» برگزارى دوره هاى آموزشى فوق برنامه در مدارس غيرانتفاعى را متضمن شرايطى خاص دانست و افزود: «اصل بر فعاليت هاى رسمى مدرسه است. دوره هاى فوق برنامه نيز نبايد بيش از ظرفيت زمانى و ذهنى حضور دانش آموزان در مدرسه باشد و خستگى آنها را موجب شود. در دوره هاى غير آموزشى فوق برنامه نيز، دانش آموزان با توجه به علاقه مندى مى توانند شركت كنند، اما نبايد مانعى در آموزش رسمى مدرسه ايجاد كند». مدير كل دفتر پشتيبانى و توسعه مدارس غير دولتى وزارت آموزش و پرورش افزايش شهريه فوق برنامه نسبت به شهريه ثابت مدارس غير انتفاعى را تنها در مقطع پيش دانشگاهى، امرى معمول و منطقى بيان كرد و افزود: «برگزارى كلاس هاى كنكور و آزمون هاى ويژه به همراه دوره هاى زبان، كامپيوتر و فناورى اطلاعات در مقطع پيش دانشگاهى، گهگاه موجب دو برابر شدن شهريه متغير نسبت به شهريه ثابت مى شود، اما در مقاطع ديگر قاعدتاً نبايد اينگونه باشد مگر برنامه هايى ويژه با تأييد انجمن اوليا و مربيان مدرسه برگزار شود.

در پى آگاهى بخشى به خانواده ها
به نظر مى رسد انجمن اوليا و مربيان مدارس به ويژه در مدارس غير انتفاعى اختيارات ويژه اى دارند كه در بسيارى از موارد به دليل عدم آگاهى از حيطه وسيع اختيارات خويش نمى توانند وظايف خود را به درستى انجام دهند. سازمان مركزى انجمن اوليا و مربيان هفته پيوند را كه شامل روزهاى ۲۴ تا ۳۰ مهر مى شود، براى رفع برخى مشكلات اين حوزه در نظر گرفته است. «ابوالفضل خادميان» مدير كل جذب و مشاركت هاى اوليا در اين باره گفت: «در تمام روزهاى اين هفته، خانواده ها مى توانند از طريق ۵ شماره تلفن نظرات، انتقادات و ابهامات خود را با مديريت هاى سازمان مركزى اوليا و مربيان مستقيماً در ميان بگذارند. البته اين مسأله، تنها يك درمان موقت به شمار مى آيد، برنامه آموزشى فراگيرى براى آگاهى اعضاى انجمن اوليا و مربيان مدارس در نظر گرفته شده كه به زودى جزئيات آن اعلام مى شود. هدف از اين برنامه، آگاهى كامل اعضاى انجمن ها بر حيطه وظايف و اختياراتشان است»


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.