بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گزارش يازدهمين کنفرانس کانون آموزگاران

گزارشگر شهلا طاهرپسند


iran-emrooz.net | Tue, 21.11.2006, 10:06گزارش يازدهمين کنفرانس کانون آموزگاران زبان فارسی در استکهلم
سمينار آموزگاران با شرکت تعدادی از آموزگاران شهرهای مختلف سوئد و همچنين آموزگاران ميهمان از اتريش، آلمان و نروژ در تاريخ سوم و چهارم نوامبر۲۰۰۶ در شهراستکهلم تشکيل شد.
طبق برنامه، آموزگاران شرکت کننده به معرفی خود پرداخته و در باره وظايف آموزشی خويش تعريف کردند. مسئولان کانون آموزگاران در باره مسائل کانون و فعاليت های آن از جمله معرفی سايت آموزشی کانون صحبت کردند و از همکاران شرکت کننده خواستند که برای تکميل اين سايت آموزشی همکاری نمايند تا بتواند منبعی قابل استفاده برای همکاران نه تنها در سوئد بلکه در سراسر اروپا باشد. در باره عناوين مختلف سايت تصميم گيری شد.
خانم آزيتا دايی روانشناس و مددکارخانواده در باره مسائل و مشکلات نوجوانان در مدارس و نحوه برخورد و کمک به دانش‌آموزان هم چنين در ارتباط با خانواده، مدرسه و ساير مسئولان اجتماعی مطالبی بيان کرده و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.

بخش بعدی برنامه در باره اهميت بهرهگيری از بازيهای آموزشی و تأثير آن در فراگيری بهتردانشآموزان بود که خانم افروز از آلمان صحبت کردند و يک نمونه بازی آموزشی را همراه با آموزگاران به اجرا گذاشتند و ساير همکاران نيز از نمونه کارهای خود در کلاس ها تعريف کردند. خانم افروز کتابی را که مجموعه‌ای از اين بازيها است برای مشاهده همکاران در اختيار گذاشتند.

سخنران جلسه آقای حسن حسينی در بخش پايانی اين روز در باره اهميت پيوستگی گروه‌های مختلف جامعه صحبت کردند و در اين باره آماری مربوط به نقش زنان و نوجوانان بخصوص ايرانيان در جامعه مطرح کردند.

روز دوم کنفرانس با گروهبندی همکاران در سه گروه، برای بحث در باره سه موضوع انتخابی زير تشکيل شد:
- آموزش در بخش پايه وپيش دبستان
- مواد آموزشی و روشهای آموزشی
- آموزش در سالهای هشتم ونهم هم چنين در دبيرستان.
حاصل اين بحثهای آزاد که مورد علاقه و توجه همکاران بود در مرحله بعدی برای کليه شرکت کنندگان بازگويی شد و پرسش و پاسخ در جمع ادامه يافت. خلاصهای از نکات مطرح شده در باره روشهای آموزشی و مواد آموزشی را ميخوانيد:

- مشکل چند زبانی بودن در خانوادههايی که پدر و مادر زبان مشترک ندارند
- نقش بسيار مهم والدين در فراگيريهای دانش‌آموزان تأکيد شد
- آگاه نمودن والدين از اهميت فراگيری زبان فارسی
- ايجاد انگيزه در دانش آموزان به کمک شيوه‌های مختلف آموزشی (در اين بخش آموزگاران نمونه‌های مختلفی ارائه دادند)
- اهميت تشويق دانش آموزان به روش‌های گوناگون
- روش‌های آموزشی نمی‌تواند از پيش برای همه‌ی گروه‌ها بطور يکسان تعيين شده باشد. آموزگاران با توجه به توانايی دانش‌‌آموزان و موقعيت کلاس روش مناسب را برمی گزيند
- اهميت بهره‌گيری از اينترنت و رسانه‌ها در امر آموزش
- بهره‌گيری از مواد آموزشی جنبی و محدود نکردن کار تدريس در قالب يک کتاب
- نياز به تغيير و اصلاح مطالب با توجه به تجربه‌ها و نيازهای روز
- ضرورت ايجاد تشکلی برای تدوين کتاب‌های آموزشی به صورت مستمر و پی‌گير
- تشويق کتاب خوانی و نياز بالابردن سطح دانش محصلين به کمک خواندن کتاب
- گفتگو در باره روش سنتی آموزشی باغچه بان و تغيير آن به سيستم جديد يعنی فراگيری حروف از کل (جمله) به جزء (حرف)
- مواد آموزشی بايد براساس نياز دانش آموزان و مطابق دانش محيط اطرافشان باشد
- نحوه ارائه مطلب مهم است و در فراگيری دانش آموزان مؤثراست
- بهره‌گيری از روش برگردان يا ترجمه از سوئدی به فارسی

آقای م.آزرم با سخنرانی خود در باره انقلاب مشروطه و تأثير آن در ادبيات ايران بر آگاهی همکاران افزودند‌. ايشان دو نمونه شعراز استاد بهار و ايرج ميرزا برای حاضران خواندند و مطالعه کتاب‌های زير را برای علاقمندان پيشنهاد کردند:
- کتاب مذاکرات مجلس اول – قانون اساسی ايران – غلامحسين ميرزاصالح
- از صبا تا نيما اثر استاد آريانپور – تحقيق در باره مشروطيت و ادبيات اين دوره
- شعر فارسی اثر استاد کدکنی
- آثار تحقيقی آقای فريدون آدميت – اميرکبير و ايران
- سه جلد تاريخ مشروطيت اثر دکتر مهدی ملک زاده
- تاريخ مشروطه – کسروی
- زبان شناسی و زبان فارسی – تاريخ زبان فارسی اثر استاد خانلری در فواصل ميان سخنرانی‌ها، آموزگاران در باره مواد آموزشی مورد استفاده خويش به بحث و تبادل نظر می‌پرداختند و عده‌ای از همکاران مواد آموزشی خود را برای معرفی به همکاران همراه داشتند. بخشی از بحث اين روز نيز در باره چگونگی ادامه فعاليت کانون و تصميم‌گيری در باره محل و زمان کنفرانس سال آينده بود که اکثريت رأی به برگزاری کنفرانس در همين هفته ۴۴(ماه نوامبر) دادند و برای انتخاب کشور محل اجرای سمينار بعدی ميان آلمان، فرانسه، اتريش و نروژ نياز به زمان است که سعی می‌شود تا يک ماه آينده به اطلاع برسد.

در جمع‌بندی و ارزيابی برنامه کنفرانس اکثر همکاران علاوه بر تائيد جنبه‌های مثبت فعاليت‌های کانون به لزوم اختصاص زمان بيشتر برای بحث و تبادل نظرميان آموزگاران تأکيد داشتند. برای يافتن نکات مشترک ميان آموزگاران از نظر شيوه‌ها و مواد آموزشی کوشش کنيم. از آموزگاران خواسته شد تا از تجربيات خود در باره روش‌ها و يا مواد آموزشی برای آموزگاران در سمينار تعريف کنند. موضوع‌های مورد نظر برای بحث و هم چنين طرح درجلسه بايد در زمانی پيش از تعيين و برنامه‌ريزی سمينار اطلاع داده شود که شرکت کنندگان با آمادگی در جلسات شرکت کنند. بهتر است در آينده به يک نفر سخنران اکتفا کرد.
به روش‌های مفيد برای بحث و گفتگو در جلسه دقت کنيم. سمينار بايد به مشکلات و مسائل آموزگاران پرداخته و به راه حل‌هايی برای حل اين مسائل برسد. استفاده از روش‌های عملی يا WORKSHOP در سمينار نيز نمونه‌ای از پيشنهادات بود.

در پايان جلسه آقای بهرام مجلسی گزارشی در باره امور مالی کانون در اختيار شرکت کنندگان گذاشتند و آموزگارن حق عضويت سالانه کانون را پرداختند. کسانی که مايل به پرداخت حق عضويت هستند می توانند مبلغ صدکرون به اين شماره حساب واريز نمايند:
۷- ۴۱۵۹۷۰۹
اعضای هيئت مديره کانون به اين ترتيب معرفی شدند:
شهلا طاهرپسند
بهرام توکلی
ژيلا مبصر
مهشيد عسکری
احمد پوررسول
بهرام مجلسی
محبوبه انگلوند
مريم بختياری
افراد زير عضو ميهمان و رابط کانون با مسئولان آموزشی در کشورهای مقيم هستند:
منيژه شکوهی وين – اطريش
افروز فروزنده آلمان – برلين
افسانه باغستان برين – نروژ

آدرس سايت کانون: http://www.nima.st/amozgaran

اميدواريم ارتباط آموزگاران از طريق آدرس‌های پيوست برقرار باشد و بتوانيم از همکاری ياران برای پربارساختن سايت آموزشی کانون بهره بگيريم.

تهيه کننده گزارش: شهلا طاهرپسند


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.