بازگشت به صفحه اول

2016 October

● رابطه مستقیم آموزش‌و پرورش و توسعه - (شرق)

● زیبایی گران‌تر از فرهنگ - (مریم شکرانی / شهروند)

● جرقه‌های آتش جنگ آب در آسیای میانه - (بی بی سی)

● جنبش اجتماعی «تحصیل برای تغییر» - (ناهید حسینی)

● زخم‌های بی‌پایان ستایش - (شهروند)

● جایگاه زبان ترکی در قوام هویت ایرانی - (گفت‌وگو با جواد میری )

● مو لای درز پایان‌نامه‌های من نمی‌رود - ()

● رشد پنهان جرائم جنسی در ایران - (وقایع الاتفاقیه)

● فرونشست در كمین راه‌آهن تهران- مشهد - (شهروند / نیره خادمی)

● معلمی که به شاگردانش صبحانه می‌دهد - (روزنامه وقایع اتفاقیه)

● فقر چند بُعدی زیر پوست ایران - (شرق / مهتاب قلی‌زاده)

● فراموش‌شدگان - (شرق / شهرزاد همتی )

● زندگی در تاریکی مطلق - (اعتماد / سارا سبزی)

● سونامی تنبیه بدنی در مدارس - (آرمان امروز – رامین علیزاده)

● آموزش و پرورش روی خط تنبیه - (شهروند / الناز محمدی
)

● ۳۶ هزار کودک مطلقه در کشور - (آرمان امروز- زهرا سلیمانی)

● مجسمه‌ای براى تمبيل، گربه لوطى مشهور - ()

● ناقلان خاموش ايدز در کوچه پس‌کوچه‌های شهر - ()

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net