ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 12.05.2018, 10:02
اهميت پرچم  و اهمیت جهالت

محمدرضا اسلامى

تاناكا، از بچه هاي دوره كارشناسي ارشد بود كه در آزمايشگاه سازه فولادى با هم آشنا (و همكار) شديم و بعد از فارغ التحصيلی از دانشگاه كوبه ، در دفتر توكيو شركت «اوباياشى» استخدام شد.

هميشه نظر ژاپنى ها در مورد آمريكا برايم جالب توجه بوده.

از او پرسيدم: سه چيزى كه در بازديد از آمريكا بيش از همه جلب توجهت كرده را علاقمندم كه بدانم؟

سه مورد را بيان كرد، كه يكى از آنها «پرچم» (Flag) بود.

گفت: اينكه مى‌بينى مردم آمريكا اينقدر پرچمشان را دوست دارند و مقابل خانه هاى معمولى در محله‌هاى پرت و شهرهاي كوچك هم يك پرچم در ورودى منزل نصب شده، بسيار در چشم مى زند.

ما ژاپنى ها هم كشورمان را خيلى دوست داريم، ولى مشخصا همچين رفتارى با پرچم ژاپن نداريم و لذا تو نمى بينى كه پرچم ژاپن در هر گوشه و كنارى نصب شده باشد.

سوال بايد كرد از افرادى كه به اينگونه «واقعيت»ها بى‌توجه‌اند كه:

آن شهروند آمريكايى كه معلم بازنشسته است و در گوشه اى از شهر كوچكى مثل لنسينگ ميشيگان زندگى مى كند و با يك زندگى معمولى و خانه اى معمولى روزگار مى گذراند، وقتى كه شب در اخبار تلويزيون مى بيند در «پارلمان» كشورى ديگر، پرچم كشورش را «آتش» مى زنند، چه حسى پيدا مى كند؟

خصوصا اگر آن معلم بازنشسته، به ترامپ هم رأى نداده باشد و جزو مخالفين/منتقدين رفتارهاى ترامپ باشد؟ ما با اين كارمان، او را (و اَمثال او را) به كدامين سَمت هل مى دهيم ؟

ترامپ از پيمان محیط زیستی پاريس هم خارج شده ، «بيمه اوباما» را هم می خواهد لغو كند، از قراردادهاى تجارى هم خارج شده. مسئله بيشتر از اينكه ايران باشد، اوباما ست. هر كارى كه اوباما كرده ، بايد هوا شود. هر خانه اي كه او بنا كرده، بايد تخريب شود. حتى سفارت تازه گشوده شده در كوبا را هم بست.

در چنين شرايطي كه رفتارهاى اين آقا اينهمه منتقد در دنيا دارد، چه نيازى هست كه «پرچم كشور» را آتش بزنيم؟ ما، به كدام بيننده، كدام پيام را مى فرستيم؟

درست در شرايطي كه عربستان بعد از اعدام شیخ نِمر در محل شدیدترین انتقادهای بین المللی بود، بالا رفتن از دیوار سفارت عربستان و حمله به سفارت (به عنوان رفتاری که هیچ کشوری آن را نمی پسندد) باعث شد که ذهن ها و رسانه های دنیا، بجایِ پرداختن به زشتی کار عربستان، به موضوع حمله به سفارت بپردازند. ریشه ی این ماجراها در جهالت است؟

در انتخابات آخر آمریکا، ۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار شهروند، به ترامپ رای «ندادند» ولی پرچم کشورشان را دوست دارند.