بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

شورش کور در انگليس و انتقامجويى ديکتاتورها

م رها


iran-emrooz.net | Wed, 17.08.2011, 23:20

بدنبال قتل يک جوان سياهپوست بدست پليس لندن، اين شهر بزرگ چند فرهنگى با شورش کور دسته اى از جوانان عمدتا ٌ رنگين پوست حاشيه نشين روبرو گرديد که بجاى بهره گيرى از امکانات قانونى همچون تظاهرات مسالمت آميز، فروشگاه ها و خانه هاى بسيارى را مورد غارت و آتش سوزى قراردادند. اين شورش با سرعت به چند شهر بزرگ ديگر انگليس نيز سرايت کرد. ناظران دلايل اقتصادى، اجتماعى و نژادى گوناگونى را براى اين شورش کور بيان داشته اند و سياستمداران با توجه به گرايشات سياسى شان ريشه اين رويداد را در عامل هاى متفاوتى جستجو کرده اند. کامرون نخست وزير محافظه کار اين کشور از " سقوط اخلاقى " بخشى از جامعه انگليس سخن بميان آورد و اين شورش ها را به باندهاى تبهکار نسبت داده است اما درعين حال قول داده براى رويارويى با اين نوع رفتارها تمام برنامه هاى دولت در زمينه هاى رفاه اجتماعى، آموزش و پرورش و ارتباطات را مورد وارسى قرار دهد.

ادوارد ميلبند، رهبر حزب کارگر تلويحا ٌ بحران ارزش ها در بخش کوچکى از تهيدستان شهرى را پيامد آزمندى و فساد بسيارى از بانکداران و سياستمداران پرقدرت دانسته و ضمن محکوم کردن دولت در برخورد نامناسب با اين رفتارها از نخست وزير انگليس خواست تا با تشکيل گروه حقيقت ياب به سخنان جوانان کشور گوش فرا دهد.

و سرانجام آلکس کالينى کوس، يکى از اعضاى حزب چپ گراى کارگران سوسياليست، ريشه هاى شورش لندن را همچون شورش جوانان حومه پاريس در سال ۲۰۰۵، در راهبردهاى اقتصادى نئوليبرال مى داند که برپايه آنها در سال هاى اخير از برنامه هاى رفاهى و يارانه اى در اغلب کشورهاى دمکراتيک و ثروتمند غربى بشدت کاسته شده و بخش خصوصى قدرت بسيارى بدست آورده است. پيامد اين دگرگونى ها ژرف تر شدن شکاف ميان ثروتمندان و حاشيه نشينان، گسترش فساد و احساس جدايى نسل جوان بويژه رنگين پوستان از جامعه بوده است.

اما بايد افزود که سياستمداران انگليس با وجود اختلاف شديد در ديدگاه هاى سياسى شان جملگى علل شورش هاى اخير را در عوامل درونى نظام اقتصادى و سياسى انگليس جستجو مى کنند و هيچيک بدنبال رد پاى "دشمنان" مثل القاعده، جمهورى اسلامى و .... در رويدادهاى خشونت بار چندروزه در اين کشور نيستند اين امر سياستمداران کشورهاى دمکراتيک را با دست اندرکاران نظام هاى ديکتاتورى متمايز مى سازد. افزون برين نکته جالب اين جاست که ديکتاتورها که طى سال هاى متمادى بخاطر سرکوب ملت هايشان و نقض حقوق بشر مورد انتقاد و فشار جامعه جهانى قرار داشته اند کوشيده اند از اين شورش از دولت انگليس، بعنوان عضوى از جامعه جهانى منذقد نظام هاى ديکتاتورى، انتقام گيرند.

قذافى و درخواست کناره گيرى دولت انگليس

پس از انکه بهار آزادى عربى به بيابان هاى خشک ليبى رسيد و قذافى با مشت آهنين از زمين و هوا مخالفانش را هدف قرار داد، جامعه جهانى بر آن شد که با اعلان ممنوعيت پرواز بر فراز ليبى از کشت و کشتار نيروهاى ليبى در اين کشور جلوگيرى کند، بتازگى اين دولت که بشدت با انزواى جهانى روبرو شده است تصميم گرفت که از شورش کور در انگليس بهره مند شود. معاون وزير امور خارجه اين کشور از دولت کامرون خواست که بخاطر سرکوب شورشيان از قدرت کناره گيرى کند. وى اظهار داشت " تظاهرات در شهرهاى انگليس نشان داد که اين دولت مشروعيت خود را از دست داده است و مردم اين کشور مخالف اين دولت اند که مى کوشد با زور خود را به انها تحميل کند. " تلويزيون دولتى اين کشور نيز گفته است که کامرون براى رام کردن مردم از مزدوران ايرلندى و اسکاتلندى استفاده کرده است.

رژيم اسد و مقايسه رويدادهاى دو کشور

سرکوب در سوريه تکان دهنده است. شايد از آغاز بهار عربى در هيچ کشورى چنين حمام خونى براه نيفتاده است و اقدامات جامعه جهانى نيز نتوانسته اين رژيم را از کشتار مردمش باز دارد. اکنون اين دولت کوشيده است با مقايسه شورش کور در انگليس با تظاهرات پى در پى سياسى مسالمت آميز در سوريه کشتار وحشيانه معترضين را توجيه کند. اين دولت مشکلات چند روزه در انگليس را در برابر رويدادهاى سوريه ناچيز خوانده و سفير اين کشور در سازمان ملل گفته است " جالب است که نخست وزير انگليس براى توصيف اعتشاشگران از اصطلاچ " باند تبهکاران " استفاده کرده است اما بما اجازه نمى دهد که از همين اصطلاح براى نامبردن گروه هاى مصلح تروريست در کشور خود استفاده کنيم. اين چيزى جز درويى و نخوت نيست ".

رئيس دولت کودتا و تحقيق در باره "سرکوب خشونت بار"!

حاکميت جمهورى اسلامى نيز که از زمان روى کار آمدن دولت نهم با برگزيدن سياست خارجى "تهاجمى" و نقض آشکارتر حقوق بشر در کشور بيشتر از هر زمان ديگرى در جهان منزوى شده است اين بار نيز کوشيد با غوغا سالارى از آب گل الود در انگليس ماهى بگيرد. رئيس دولت کودتا با پررويى هميشه گى اش نخست پيشنهاد کرد که يک گروه کارشناسى (احتمالا ٌ از بازجويان زندان اوين!) را براى بررسى نقض حقوق بشر عليه شورشيان به انگليس اعزام دارد. اما سپس گامى فراتر برداشت و از شوراى امنيت خواست که بعلت نحوه برخورد دولت انگليس در اين مسئله دخالت کند. البته وى خود را بفراموشى زد که شوراى حقوق بشر سازمان ملل با توجه به کارنامه دولت کودتا و نيروهاى نظامى – امنيتى در سرکوب و زندانى کردن معترضين به تقلب انتخاباتى از ايران خواسته است که نماينده اين سازمان را براى بررسى وضع حقوق بشر در اين کشور به پذيرد و دولت کودتا و حاکميت ولايى تاکنون از پذيرش اين امر خود دارى کرده اند.

سخنان رئيس دولت کودتا و ديگر مقامات کشور نشان مى دهد که اين حکومت از همراهى دولت انگليس با جامعه جهانى در محکوميت سرکوب تظاهرات اعتراضى پس از کودتاى انتخاباتى و نقض حقوق بشر در ايران بشدت ناراحت است و در صدد است ضمن تهيه خوراک تبليغاتى براى هوادارن ناآگاه نظام ولايى از دولت انگيلس نيز انتقام گيرد. وى در سخنانش گفته است مقامات کشور انگليس بايد از دخالت در امور داخلى ديگر کشورها دست کشند و به مشکلات خود بپردازند وى همچنين از اين کشورخواسته است که به خواسته هاى ملت شان گوش دهند ! و از سازمان هاى حقوق بشرى بخاطر سکوت در برابر خشونت عليه معترضين انتقاد کرده است. در همين رابطه سردار نقدى فرمانده بسيج و عضو فعال حلقه پر نفوذ اطراف رهبرى نيز که در جنايات حاکميت ولايى نقش فعالى داشته است گفته " چرا باید پول مالیات دهندگان انگلیسی صرف راه اندازی شبکه تفرقه افکن بی بی سی فارسی و هدایت و حمایت از فتنه گران سال ۱۳۸۸ شود؟"

لازم به تذکر است که بنا بگزارش روزنامه گاردين رسانه هاى وابسته به نيروهاى امنيتى و نظامى همچون کيهان و خبرگزارى فارس با جعل عکس هاى مربوط به رويدادهاى گذشته در انگليس کوشيده اند همگام با دولت کودتا ادعاى سرکوب خونين پليس انگليس در جريان شورش کور را به خوانندگان و بيندگان ايرانى تلقين کنند.

رابرت موگابه و دفاع از آزادى در انگليس

رابرت موگابه ديکتاتور با سابقه زيمباوه نيز که از سال ۱۹۸۷ در اين کشور حکومت مى راند و بر پايه گزارش‌هاى سازمان‌هاى حقوق بشر همواره آزادى هاى ملت زيمباوه را از راه هاى گوناگون پايمال کرده است شورش ها در انگليس را فرصتى طلايى تشخيص داد تا ضمن دفاع از " آزادى "، نارضايتى اش را از اعتراض کشورهاى دمکراتيک به نقض حقوق بشر در زيمباوه ابراز کند. وى در اين مورد چنين واکنش نشان داده است " بگذاريم با مشکلاتشان دست و پنجه نرم کنند. اين ها همان مشکلاتى هستند که گريبان گير ماهم بودند و آنها مارا به کمبود ازادى در کشورمان متهم مى ساختند." " بگذار بما بگويند آيا اين مشکلات بخاطر کمبود ازادى است يا چيز ديگرى؟ لندن هم اکنون در اتش است. آنها بايد به مسائل داخلى خودشان و اتشى که همه جا گريبانگير آنهاست بپردازند و دست از سر ما بردارند. ما نمى خواهيم مرتب در کشورمان مساله ايجاد کنند. ما خواهان صلحيم."

راز بقاى نظام هاى دمکراتيک در آنست که برغم مشکلات برجسته از جمله شکاف طبقاتى، تاکنون توانسته اند با بهره گيرى از سازوکارهاى دمکراتيک از جمله آزادى بيان، ازادى اجتماعات و تشکل ها، انتخابات ازاد و نظارت جامعه مدنى و سياسى بر حکومتگران، براى حل مشکلات و يا تعديل آنها راه حل هاى دمکراتيکى بيابند. ديکتاتورها نيز ناچارند براى حفظ بقاى خود بجاى سرکوب ملت هايشان بخواسته هاى دمکراتيک مردمشان توجه کنند.

26 مرداد 1390


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.