بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

همه راه‌ها از اعتراض‌هاى خيابانى مى‌گذرد!

م رها


iran-emrooz.net | Sun, 27.02.2011, 22:33

رويدادهاى اخير خاورميانه، شمال آفريقا و خيزش دوباره جنبش سبز در ايران فصل تازه‌اى را در تاريخ اين منطقه نفت خيز، استبداد زده و پرتلاطم جهابن ورق زد. حركت پرخروش مردم اين كشورها بويژه جوانان پر اميد با آروزهاى انسانى كه طى سال هاى دراز سركوب شده‌اند، فرداى بهترى را نويد مى‌دهد. ويژگى همه اين جنبش ها اعتراض هاى فراگير خيابانى است كه سازمان دهى آنها بيشتر با بهره گيرى از شبكه هاى اجتماعى و تشكل‌هاى ديجيتالى امكان پذير مى گردد.

پس از آخرين بارى كه در ٢٢ بهمن سال گذشته جنبش سبز حضور خيابانى ناكامى را پشت سر گذاشت، اين تصور در ميان رهبران، كنشگران سياسى و هواداران جبنش بوجود آمد كه اعتراض هاى خيابانى كارآمدى لازم را براى عقب راندن دولت كودتا و استبداد دينى از دست داده است و بايد راه هاى تازه اى را براى رسيدن به هدف برگزيد. در اين راستا آگاهى بخشى به طبقات كم درآمد و بخش هاى سنتى طبقه متوسط در دستور كار قرار گرفت. بدين منظور رهبران جنبش بيشتر به رويكرد انتقاد از سياست هاى داخلى و خارجى دولت كودتا بسنده كردند و تارنماى كلمه با انتشار هفته نامه دوصفحه اى از هواداران جبش سبز خواست كه با تكثير و پخش آن پايه هاى جبش را گسترش دهند. اين درخواست گرچه مى توانست و مى تواند آتش زير خاكستر را براى روز مبادا پر حرارت نگه دارد اما همزمان به دولت كودتا فرصت مى دهد كه :

١- دستگاه هاى سركوب را هرچه بيشتر گسترش داده فضاى سياسى كشور را تنك تر سازد و از ريزش بيشتر نيروهاى خودى جلوگيرى نمايد.

٢- با تضعيف رهبران جنبش و محدود كردن رابطه آنان با هواداران، دروغ پردازى و خبرسازى، جوانان پرشور معترض را نااميد و به پذيرش شرايط حاكم ناچار كند.

٣- با ايجاد تفرقه در ميان رهبران جنبش و تضعيف و يا حذف مقامات پرنفوذ و منتقد دولت كودتا در حاكميت ( مانند هاشمى رفسنجانى) به انزواى هرچه بيشتر رهبران تحقق بخشد و راه را براى سركوب نهايى جبش سبز هموار سازد.

تصميم انقلابى اعلام تظاهرات در ٢٥ بهمن نقشه هاى كودتاچيان را نقش برآب كرد. پيش از هرچيز به جهانيان نشان داد كه برغم ادعاهاى دولت كودتا و حاكميت استبداد جنبش سبز زنده است. دوم به جوانان، دانشجويان، زنان، اقوام و بخش هاى مهمى از تهيدستان شهرى امكان داد تا دوباره از خواسته هاى دمكراتيك و عدالت جويانه جنبش سبز حمايت كنند و با شعارهايشان نشان دهند كه نظام ولايت را عامل اصلى سركوب، تقلب، تبعيض و فساد و تزوير مى دانند. اعتراض هاى خيابانى ٢٥ بهمن و اول اسفند دست آوردهاى مهمى داشت كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

١- اين دو روز اعتراضى خون تازه اى به رگهاى جنبش سبز تزريق كرد و جوانان را به آينده و دگرگونى وضع موجود اميدوارتر ساخت.

٢- براى اولين بار سازمان هاى سياسى مردم كردستان بطور رسمى در كنار معترضين مردم شهرهاى ديگر براى اعتراض به كشته شدن دو دانشجو در تظاهرات اول اسفند شركت كردند. اين تحول نشان داد كه جبنش سبز در حال گسترش است و اقوام كشور نيز در صورت پيروزى اين جنبش چشم انداز بهترى را براى تحقق خواسته هاى قومى خود پيش بينى مى كنند . اين امر بى ترديد خواب كودتا چيان را آشفته تر خواهد ساخت.

٣- در روز ٢٥ بهمن همزمان با آغاز دوباره اعتراض هاى خيابانى، اعتصاب كارگران فاز سوم پالايشگاه آبادان شروع گرديد. گرچه اين اعتصاب با خواسته هاى صنفى و اقتصادى سازمان دهى شده است اما شروع آن در اين روز بسيار پرمعنى است.

٤- پس از ٢٥ بهمن روزنامه ديلى تلگراف چاپ لندن از نامه‌ى برخى از سرداران سپاه در تهران، اصفهان و تبريز به فرمانده سپاه خبر داده است. در اين نامه سرداران مزبور از جعفرى خواسته اند " تضمین دهد به آنان دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مخالف داده نخواهد شد." [١] اين خبر مى رساند كه اعتراضات خيابانى شكاف در نيروهاى مسلح را روبروز تشديد خواهد كرد.

در بيانيه سوم شوراى هماهنگى راه سبز اميد بدرستى به تمام اشكال مبارزه از جمله حضور خيابانى عليه حاكميت كودتا و استبداد اشاره شده است. اما بايد در نظر داشت كه با توجه به رويدادهاى منطقه اى و تجربه جنبش سبز در سال گذشته تمام راه ها از اعتراض هاى خيابانى مى گذرد. اين شكل پيكار در صورتى كه بطور ممتد، با مطالعه كامل و زمانبندى حساب شده اى طراحى شود به شكاف قطعى در نيروهاى سركوب مى انجامد و شاهد روزى خواهيم بود كه دولت تقلب و كودتا پشتيبانى مؤثر اين نيروها را از دست دهد. با كمك اعتراضات خيابانى كارگران و اقشار تهيدست شهرى نيز به تدريج به طرح خواسته هاى سياسى تمايل خواهند يافت و به صفوف جبنش سبز خواهند پيوست و تا زمانى كه اين امر تحقق نپذيرد اعلام اعتصاب عمومى ازكاميابى برخوردار نخواهد شد. و سرانجام اعتراضات خيابانى انگيزه پيكار در ايرانيان خارج كشور را افزايش خواهد داد و برفشار سازمان هاى حقوق بشر و كشورهاى جهان بر دولت كودتا نيز خواهد افزود.

٦ بهمن ١٣٨٩
-------------------
١- دیلی تلگراف: قول سپاه برای خودداری از تیراندازی به مردم، بى بى سى، ٢٩ اسفند
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110218_l03_daily-telegraph_pasdars.shtml


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.