بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

از تحريف واقعيت‌ها تا روياى رهبرى جهان اسلام

م رها


iran-emrooz.net | Wed, 09.02.2011, 8:07

با آغاز اعتراضات غير منتظره ضد ديكتاتورى در كشورهاى عربى، اسلام گرايان وطنى بتلاش افتاده اند تا از آب گل آلود ماهى بگيرند. شاه كله واكنش آنها شامل دو موضوع است. ١- جنبش در كشورهاى عربى داراى ماهيتى اسلامى و ضد غربى است ٢- پيروزى اين جنبش ها مستلزم رهبرى ولى مطلقه فقيه است. براى نمونه احمد خاتمى در نماز جمعه تهران گفت : " كشورهاى غربى در رسانه هاى خود پيگير اين نكته اند كه صيغه اسلامى اين قيام ها را در كشورهاى عربى كتمان و پنهان كنند و مسائل دموكراسى ليبرالى و صنفى را مطرح كنند. اما اصلى ترين بحث در پيدايش اين قيام ها صيغه دينى است. [١] و مصلحى وزير امور خارجه با انتقاد از دخالت هاى آمريكا در منطقه از " خاورميانه اى اسلامى " نام برد. روحانيون حكومتى نيز بيكار ننشستند و اطاعت از ولى مطلقه را الزامى دانسته اند. در اين راستا امام جمعه قم گفته است " اين كشورها از نداشتن يك رهبري مقتدر چون رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامي رنج مي‌برند و بايد بدانند كه رهبر مسلمين جهان امام خامنه‌ اي است و همواره همه مسلمانان بايد مطيع ايشان باشند " [٢] و آيت اله نورى همدانى نيز در اهواز گفته است : " پیام ملت ایران اسلامی به مردم مصر این است که رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خطبه نماز جمعه گذشته را نصب العین و سرمشق اصلی حرکت خود قرار دهند تا بتوانند در برابر استکبار جهانی ایستادگی کند." [٣] در اين ميان كودتاچيان نيز فرصت را مغنتم شمرده با طلبكارى حملات به رهبران جنبش سبز را پى گرفته اند. مجتبى زارعى در تارنماى رجانيوز مدعى شده كه " فتنه " سال گذشته انقلاب در تونس و مصر را به تأخير انداخت سپس پرسيده است " ...آيا در كيفر خواست دادستان بسيجى مان جناب آقاى محسنى عليه سران فتنه به اين جنايت هم اشاره شده است يا نه ؟ " ! [٤]

اما مهمترين اين تلاش ها خطبه هاى نماز جمعه رهبر در نيمه بهمن بود كه با تحريف واقعيات تونس، مصر و ايران كوشيد ١- جنبش ضد ديكتاتورى در تونس و مصر را به يك قيام اسلامى فروكاهد. ٢- به عنوان رهبر جبنش هاى اسلامى در منطقه ظاهر شود

١- تحريف واقعيت ها در خارج و داخل

زمانى كه محمد بويزيدى جوان سخت درمانده تونسى خود را آتش زد و آتش فشان خشم مردم را گشود، تنها انگيزه اش اعتراض به بيكارى، تهيدستى و سركوب و فساد دولت پليسى تونس بود و نه خواسته هاى دينى كه رهبر ايران در خطبه ى دوم نماز جمعه اش با تحريف واقعيت ها سعى در القاء آن به نمازگزاران داشته است. آقاى خامنه اى در اين زمنيه گفت : " مردم در زمان بن على مسجد كه ميخواستند بروند، بايد كارت ورود به مسجد كه دولت ميداد و به همه هم نميداد ! اجازه رفتن به مسجد داده نمى شد. اجازه نماز جماعت كه هيح، نماز فراداى در مساجد هم ممنوع بود، جلوى چشم ممنوع بود. حجاب رسما ً ممنوع بود. خب اين مردم يك انگيزه ى مهمشان اسلام خواهى است. " [٥] ادعاى آقاى خامنه اى چه از روى آگاهى و چه ناآگاهى با واقعيت فاصله بسيار دارد. نگارنده با دوستانم كه از تونس بازديد كرده اند به قصد راستى آزمايى به گفتگو نشستم هيچكدام از آنها ادعاى آقاى خامنه اى را مبنى بر لزوم داشتن كارت ويژه براى ورود به مسجد حتى براى مردم محلى تأييد نمى كنند و در اطلاعات موجود در اينترنت نيز با وجودى كه از نقض گسترده حقوق بشر در اين كشور بسيار گفته شده است به چنين موردى هيچگونهً اشاره اى نگرديده است. دوم، برخلاف ادعاى دوم رهبر حتى تا پيش از آغاز جنبش ضد ديكتاتورى در اين كشور نيز حجاب بطور رسمى در مكان هاى دولتى ممنوع نبوده است بلكه اين ممنوعيت كه از سال ١٩٨١ برقرار شده بود در سال ٢٠٠٧ و بدنبال شكايت يك آموزگار زن به دادگاه، مغاير با قانون اساسى اين كشور شناخته شد و لغو گرديد. [٦]

آقاى خامنه اى همچنين دنباله روى و پيروى دولت مصر از سياست هاى آمريكا بويژه در مورد اسرائيل را عامل اصلى جنبش ضد ديكتاتورى در مصر مى سنجد. هرچند رويكرد اسرائيل در مورد فلسطينيان و نرمش دولت هاى آمريكا در برابر بى توجهى اين دولت به حقوق فلسطينيان از جمله داشتن كشور مستقل، مورد اعتراض تمام كسانى است كه از حق تعيين سرنوشت ملت ها دفاع مى كنند و اين امر بروشنى موجب ناخشنودى كشورهاى خاورميانه از جمله مردم مصر نيز گرديده است اما همانگونه كه يك نظر سنجى بى بى سى در سال ٢٠١٠ در ٢٨ كشور جهان در مورد كاركرد كلى آمريكا انجام شده است نشان مى دهد، ٤٥ درصد مصرى ها اين كاركرد را مثبت و تنها ٢٩ درصد با آن مخالفت كرده اند. [٧] بنابراين دنبال روى مبارك از سياست هاى آمريكا و همراهى وى با اسرائيل را نمى توان عامل اصلى اين اعترضات دانست. در واقع آقاى خامنه اى با اين اظهارات تلاش كرده است گرايشات شديد غرب ستيزانه و ضد آمريكايى خويش را به مردم مصر نسبت دهد تا بتواند خواسته هاى ضد ديكتاتورى و دمكراسى خواهانه آنانرا به اسلام گرايى فروكاهد. در همين رابطه تاكنون در تظاهرات مردم مصر نه عكسى از اوباما پاره شده و نه پرچمى از آمريكا سوزانده شده است.

آقاى خامنه اى در خطبه اول اوضاع و شرايط ايران را نيز كاملا ً وارونه جلوه مى دهد تا بتواند در ضمن دفاع ناشيانه از كاركرد ٣٢ ساله جمهورى اسلامى، آنرا بعنوان الگويى براى كشور هاى تونس و مصر مطرح سازد. وى در مقايسه رژيم گذشته با شرايط كنونى از جمله گفته است : "قبل از انقلاب، حكومت سلطنتى بود. نقطه‌ى مقابل آن، مردم‌سالارى است. در حكومت سلطنتى، مردم هيچكاره‌اند؛ در حكومت مردم‌سالارى، مردم همه‌كاره‌اند. قبل از انقلاب، حكومت، وراثتى بود؛ يكى ميمرد، يكى را به جاى خودش معين ميكرد؛ يعنى مردم هيچ نقشى نداشتند؛ ميخواستند، نميخواستند، ناچار بايد قبول ميكردند. در جمهورى اسلامى به بركت انقلاب، حكومت انتخابى است؛ مردم انتخاب ميكنند؛ مذاق مردم، خواست مردم تعيين كننده است. قبل از انقلاب، حكومت، ديكتاتورىِ امنيتى بود.... انقلاب آمد فضاى آزاد را، فضاى نقد را، فضاى اصلاح را، فضاى تذكر را، حتّى فضاى مخالفت و اعتراض را براى مردم باز كرد. در طول اين سى و دو سال همين جور بوده است؛ حتّى سالهاى اول انقلاب. " [٨] اين دفاع ناشيانه از الگوى اسلامى در حالى است كه تنها چند ماه پيش ولى فقيه در شهر قم ده ها ميليون نفر از مردم كشور را ميكروب خواند. افزون براين رفتار وحشيانه اوباشان ولايت با معترضين انتخاباتى سال ٨٨ در خاطره مردمان ايران، و كشورهاى خاورميانه هنوز زنده است و دولت كودتا نيز در اين مدت همواره با درخواست هرگونه راهپيمايى مسالمت آميز غير دولتى مخالفت ورزيده است.

٢- روياى رهبرى جهان اسلام

آقاى خامنه اى در بخش عربى خطبه دوم كوشيده است با ارائه هشت دستور العمل در لباس " ولى الامرمسلمين " ظاهر شود و حتى به روحانيون مصرى نيز دستور مى دهد كه " نقش خود را كاملا ً برجسته كنند". در اين دستورالعمل ها نوك تيز حمله طبق معمول غرب و دولت آمريكاست كه سياست هاى تنش افزايى جمهورى اسلامى در منطقه را نمايان مى سازد. جالب اينجاست كه آقاى خامنه اى از بى اعتبارى جايگاه فقهى و حقوقى ولى فقيه و نيز كارنامه سياه جمهورى اسلامى در منطقه كاملا ً آگاه است و بهمين دليل گفته است : " بوقهای تبلیغاتی دشمن مانند همیشه فریاد خواهند كرد كه ایران میخواهد دخالت كند، میخواهد مصر را شیعه كند، میخواهد ولایت فقیه را به مصر صادر كند و میخواهد و میخواهد..." اين درحالى است كه مردم خاورميانه ازنقش حزب الله لبنان بعنوان متحد پروپاقرص و بازوى سياسى - نظامى جمهورى اسلامى در منطقه بخوبى آگاهند.

چشم انداز

هردو كشور تونس و مصر برخلاف اقتصاد نفتى ايران، بشدت به درآمدهاى گردشگرى وابسته اند. هرساله بيش از ١٢ ميليون نفر از مصر و بيش از ٦ ميليون از تونس بازديد مى كنند. روى كارآمدن يك دولت دينى از نوع جمهورى اسلامى سبب انزواى سياسى و اقتصادى است و پى آمدهاى سنگينى براى اقتصاد هردو كشور ببار مى آورد و جمعيت بيشترى را به صف تهيدستان مى افزايد. افزون براين تجربه شكست خورده حكومت اسلامى در ايران و فرهنگ نيمه اروپايى مردم تونس امكان روى كارآمدن اسلام گرايان تندرو حد اقل در اين كشور را بكلى منتفى مى سازد. جمهورى اسلامى بهتراست بجاى فكر صدور انقلاب و تلاش براى به انحراف كشاندن اين جنبش ها هرچه زودتر با شنيدن صداى جنبش سبز از سقوط حتمى اين نظام در داخل جلوگيرى كند.

٢٠ بهمن ٨٩

------------
١- احمد خاتمی: مردم تونس با شعار الله‌اکبر، کشور را از لوث وجود دیکتاتورها پاک کردند، ايران ١٤١٤، شنبه ٩ بهمن
http://www.iran1414.ir/news.php?extend.994.18

٢- امام خامنه اى رهبر مسلمين جهان هستند، خبرگزارى فارس، ١٨ بهمن ١٣٨٩
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911130263

٣- ملت مصر رهنمودهاى رهبر انقلاب را نصب العين قرار دهد، خبرگزارى رسا، ١٦ بهمن ٨٩
http://www.rasanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=97364

٤- لزوم اضافه كردن جرم تأخير در انقلاب تونس و مصر به كيفر خواست سران فتنه، رجانيوز، ١٨ بهمن ٨٩
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=77581

٥- خطبه هاى نماز جمعه، تارنماى خامنه اى
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10955

٦- http://www.gawaher.com/index.php?showtopic=66232

٧- http://news.bbc.co.uk/2/hi/8626041.stm


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.