بازگشت به صفحه قبلی

2007 December

● نگاهی گذرا به‌ تاریخ پاکستان - امیرحسین خنجی

● نقدی دوستانه بر “فراخوان جدید صلح‌خواهی ملت ایران” - علی کشتگر

● خونبارش در پاکستان - بابک جاودان خرد

● پس از مختاری و فروهرها، یکی از دردناک‌ترین‌ها - ناصر کاخساز

● محموله‌ی مرگ به ایران رسید - بابک جاودان‌خرد

● كبوتر با كبوتر، باز با باز - دکتر حسين باقرزاده

● زبان مادری و کیستی ملی - مزدک بامدادان

● روزی برای شخصیت‌های داستان‌هایم - علی سعیدزنجانی

● ارزیابی اطلاعاتی آمریکا از چند نگاه - گودرز اقتداری

● انتخابات در ایران - مهدی مویدزاده

● استقبال جمهوری اسلامی از روز جهانی حقوق بشر - دکتر حسين باقرزاده

● مسیر متضاد تاریخ و طبیعت - امیر مومبینی

● جنگ ميان كاخ سفيد و سيا - سعيد آقا عليخانی

● خطر جنگ از بین نرفته است! - دکتر حسين باقرزاده

● زبان مادری و کیستی ملی - مزدک بامدادان

● برای آن انسان نازنین، بانوی شعر، ژاله اصفهانی - فرخ نگهدار

● “آنکه به اندرز خویش عمل نکند!” - مسعود نقره‌کار


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net