ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 14.09.2020, 10:05

يار و هم‌رزمی ديگر از ميان ما رفت


با درد و دریغ بسیار آگاه شديم که طيفور بطحايی، نويسنده، فيلمساز و رزمنده‌ی نامدار سياسی و اجتماعی از ميان ما رفت و ما را با غم نبودن‌اش به جای گذاشت. با درگذشت او، مردم ايران و خلق کرد يکی از بهترين فرزندان پيکارجو و آزادیخواه خود را از دست دادند.

طيفور در سال ۱۳۲۶ خورشیدی در سنندج چشم به جهان گشود و همان جا به دبستان و دبيرستان رفت. او پس از دو سال تجربه‌ی آموزگاری در لباس “سپاهی دانش”، برای دانش‌اندوزی راهی تهران شد و در رشته‌ی فيلمبرداری در “مدرسه عالی سينما و تلويزيون” آغاز به تحصيل کرد. پس از پايان تحصيل، به عنوان فيلمبردار در تلويزيون شيراز سرگرم به کار شد. اينجا، آشنايی با کرامت دانشيان دَرِ دنيای نوينی را به رویش گشود: او به پيکار در راه آرمان‌های انسانی گام نهاد.

طيفور در اوايل دهه‌ی ۱۳۵۰ به دليل فعاليت عليه رژيم خودکامه‌ی شاه، بازداشت و راهی شکنجه‌گاه‌های ساواک شد. با پرونده‌سازی، او را در کنار خسرو گلسرخی  و کرامت دانشيان و جمعی ديگر در يک محاکمه‌ی تاريخی فرمایشی به حبس ابد محکوم کردند.

طيفور، در پی مبارزات آزاديخواهانه‌ی مردم و اوج‌گيری انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به همراه ديگر زندانيان سياسی آزاد شد. او پس از آزادی به کردستان و به دامن خلق کرد بازگشت، به حزب دموکرات کردستان ايران پيوست و با شور بسیار به پیکار در راه ايرانی آزاد و آباد و کردستانی خودگردان پرداخت.

طيفور بطحايی سال‌ها بعد ناگزير به مهاجرت شد و به سوئد کوچ کرد. او در سال‌های غربت، در کنارِ شرکت در مبارزه سياسی، دموکراتيک و مدنی نيروهای آزادیخواه، تمام توان خود را بر داستان‌نويسی، ترجمه و پيکره‌سازی نهاد و دمی از آفرينشگری و رزم در راه آرمان‌های انسانی باز ننشست. 

ما، جمعی از آزادیخواهان و دوستان او، درگذشت اين فرزند پيکارجو، آزاديخواه و انساندوست را به خانواده‌اش، مردم ايران، خلق کرد و نويسندگان و هنردوستان ميهن‌ عزیزمان تسليت می گويم و ياد پرفروغش را گرامی می‌داريم.   

فرهاد فرجاد، بابک اميرخسروی، مهدی خانبابا تهرانی، ژیلا سیاسی، حمید عمرانی، احد قربانى دهنارى، منوچهر نوروزیان، بيژن پوربهنام، بهرام عباسی، سعيد الموتى، طهماسب وزیری، حسن جعفری، منوچهر رحیمی، فریده فرید تنکابن، سیاوش قائنی، جلال سرفراز، توفیق سهرابی، یدی قربانی، محمود شوشتری، منوچهر مختاری، رضا جوشنی، منصوره شجاعی، ضرغام محمودی، علی مختاری، عفت ماهباز، مهرداد درویش‌پور، ملیحه محمدی، داریوش وثوقی، خسرو بندری، آینده آزاد، حسن نایب هاشم، عاطفه جعفری، فرخ نعمت پور، اشرف میرهاشمی، مهدی فتاپور، اتابک فتح lالله‌زاده، کامران امیری