ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 09.09.2020, 10:42

شبکه سینمای خانگی را به صداوسیما ندهید


صنف سینمایی دیگر در بیانیه‌ای به نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی اعتراض کردند.

این گروه گفته‌اند حرفه و معیشت اعضای صنوف سینمای ایران مستقیما  به تولید محصولات فرهنگی تصویری وابسته است و «سپردن سرنوشت صنعت نوپای سینمای خانگی به سازمانی که رقیب آن است، اشتباهی جبران‌نشدنی خواهد بود».

این اصناف اعلام‌کرده‌اند از تولید محصولات شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌‌های نمایش آن‌ها، بیش‌از سه تا پنج هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در سال ایجاد شد ولی  سیاست‌های «غیر پاسخ‌گوی صداوسیما»، باعث فرار سرمایه از این صنعت و زیان معیشتی هنگفت به اهالی سینما شده.

در میان این صنوف جدید، نام «کانون آهنگ‌سازان سینما، انجمن صنفی تبلیغات سینما؛ انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی، انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم و نیز انجمن بازیگران و بدل‌کاران سینما» هم دیده می‌شود.

این صنف‌ها به ۱۳صنف دیگر پیوستند که روز دوشنبه به این نظارت اعتراض کرده بودند.