ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 07.09.2020, 7:24

دیوار نویسی علیه تخریب سبلان در شهر اردبیل


فعالان مدنی و زیست محیطی شهر اردبیل همزمان با تخریب کوه سبلان با دیوارنویسی گسترده در سطح این شهر نسبت به عواقب این اقدام هشدار داده و خواستار توقف پروژه جاده‌کشی در دامنه‌های این کوه شدند.

از این دیوارنویسی‌ها می‌توان به”محافظت از ساوالان،آینده را برای کودکان نجات دهیم”، “سرمایه گذاری در تخریب ساوالان را متوقف کنید”، “کوه، دریا، جنگل، دست در دست هم برای محیط زیست”، “کوه را ترک کنید” و “نه به تغییر محیط زیست طبیعی” اشاره کرد.

گفتنی است که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر عملیات وسیع جاده‌کشی در دامنه‌ی کوه سبلان در فضای مجازی منتشر شده است.