ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 20.07.2020, 15:44

اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی قالیباف


مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، اعلام کرد: «مدارک رشوه ۶۵ میلیارد تومانی باقر قالیباف را برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از دوران شهرداری‌اش،  به قوه قضایی داده.»

به گزارش خبرگزاری برنا میرسلیم گفت: «بنابر این اسناد، پشت‌ پرده رایزنی‌هایی شده‌بود که این تحقیق و تفحص رد شود و باقر قالیباف، شهردار وقت تهران، از رد شدن این طرح تحقیق‌وتفحص تشکر کرده‌بود.»

میرسلیم پیش از این گفته بود یک رشوه ۶۵میلیاردتومانی برای توقف یک طرح تحقیق و تفحص، به رئيس یک کمیسیون مجلس پرداخت شده بود و برخی سایت‌ها همان‌زمان اعلام‌کردند در این ماجرا، شهرداری دوران قالیباف به  محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس وقت کمیسیون عمران مجلس، رشوه داده.

محمود صادقی، نماینده تهران، نیز پیش از این گفته بود یکی‌از نمایندگان به‌دلیل تلاش برای ردشدن طرح تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران یک میلیارد تومان تراکم دریافت کرده.