ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 26.06.2020, 10:37

تلخ‌ترین عکس عمرم را امروز دیدم


این عکس همه داستان، ماجرا و قصه پُرغصه اهواز ماست.

اهواز ۲۴۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب دارد که ۱۱۰۰ کیلومتر آن فرسوده است و فاضلاب همواره یکی از مشکلات اساسی این شهر بوده که تاکنون اقدامی برای رفع آن نشده.

این درحالی است که اهواز با این شرایط بهداشتی یکی از شهرهای بحرانی و در وضعیت قرمز از لحاظ شیوع بیماری کرونا است.

محمد مالی