ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 21.05.2020, 18:57

عیسی سحرخیز برای اجرای حکم احضار شد


عیسی سحرخیز که بابت اجرای حکم دوسال حبس تعزیری توسط شعبه اول واحد اجرای احکام دادگاه کیفری ناحیه ۲۸ تهران، به دادگاه احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، عیسی سحرخیز، روزنامه نگار برای اجرای حکم زندان به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شد.

آقای سحرخیز در صفحه شخصی خود ضمن تایید این خبر نوشت: «در تاریخ ٢٩ اردیبهشت ٩٩ ، آقاى محسن استهرى برجلویى، مدیر”دفتر واحد اجراى احکام کیفرى” شعبه ١ کیفرى دادسراى عمومى و انقلاب ناحیه ٢٨ واقع در گلوبندک تهران، ابلاغیه جدیدى ارسال کرده تا طى ۵ روز براى “اجراى حکم” مراجعه کنم، البته حاوى این اخطار که “در غیر این صورت طبق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد!” - لابد دستگیرى و اعزام به زندان.»

احضاریه‌ای که آقای سحرخیز دریافت کرده مربوط به اتهام های «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» است که در همین شعبه به تحمل دو سال زندان محکوم شده بود؛ بنا به گفته علیرضا طباطبایی موکل این روزنامه نگار، ٣ ماه از ۲ سال حبس عیسی سحرخیز کاهش یافته و او باید ٢١ ماه حبس را تحمل کند.