ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 15.01.2020, 17:17

اعزام تیم واکنش‌سریع به مناطق سیل‌زده


چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

تیم واکنش سریع مرکز بهداشت شهرستان خاش همراه با تیم های واکنش سریع استانی به مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان اعزام شد.

رئیس مرکز بهداشت خاش گفت: تیم واکنش سریع مرکز بهداشت شهرستان خاش به مناطق سیل زده زرآباد کنارک و دشتیاری چابهار اعزام شده است.
نقی زاده افزود: این تیم پس از فروکش کردن آب ناشی از بارندگی های سنگین و وقوع سیل در مناطق جنوبی استان اعزام شده که متشکل از نیروهای سلامت محیط و کار، بیماری ها و بهورز همراه هستند و به همراه دیگر تیم های واکنش سریع استانی در مناطق سیل زده به ارائه خدمت می پردازند.
رییس مرکز بهداشت ادامه داد: این تیم به منظور ارزیابی منطقه و بررسی وضعیت ساکنین و ارائه خدمات بهداشتی در زمینه بررسی منابع آب آشامیدنی و چاه‌های فاضلاب، آسیب به زیرساختها، وضعیت زنجیره سرد و واکسن، نظارت تیم‌های عملیاتی بهداشت محیط بر محل‌های اسکان و دفن لاشه حیوانات تلف شده و نیزارائه آموزش در خصوص عدم استفاده از غذا و آب‌های ناسالم، پیشگیری از بیماری های واگیر به ویژه بیماری های منتقله از آب و غذا و بیماریهای اسهالی، آموزش به خانوارها در خصوص حفاظت از کودکان بویژه برای جلوگیری از غرق شدگی در رودخانه‌ها و شستشوی مداوم دستها و...اقدام می کند.