ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 14.01.2020, 20:35

ادامه تظاهرات اعتراضی در دانشگاه‌های ایران


تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران - سه‌شنبه ۲۴ دی

ادامه تظاهرات اعتراضی در دانشگاه‌های ایران

ویدئوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراضات دانشجویان ایران به عملکرد حکومت و سپاه پاسداران در سانحه هواپیمای اوکراینی است.

در ویدئوهایی که ظاهرا تظاهرات معترضان در دانشگاه تهران را نشان می‌دهد، معترضان با اشاره به کشتار صدها نفر در اعتراضات آبان‌ماه شعارهایی علیه عملکرد جمهوری اسلامی سر می‌دهند.

در این ویدئوها این شعارها به گوش می‌رسد‌:
بلندگو مال تو صدای حق مال ما
از عراق تا بغداد، فقر ستم استبداد
از تهران تا بغداد، شعار ما انقلاب
بلوچستان تو آبه، رژیم دست چماقه
چه دی باشه چه آبان، پیام یکی است انقلاب
چه دی باشه چه آبان، پیکار کف خیابان
از اهواز تا تهران، سرکوب زحمتکشان
برادر سیل‌زده، حمایتت می‌کنیم

ویدئوهایی نیز از تظاهرات دانشجویان به درست رسیده که ظاهرا مربوط به ادامه اعتراضات در ۲۴ دی در دانشگاه‌های پلی‌تکنیک و شهید بهشتی است.