ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 14.01.2020, 14:23

جایزه‌ی مهرگان فعلاً برگزار نمی‌شود


دبیرخانه‌ی جایزه‌ی غیردولتی مهرگان از برگزار نشدن مراسم پایانی جایزه‌ی مهرگان ادب و علم در موعد مقرر به دلیل «اندوه و ناخشنودی گروه بزرگی از مردم از وقایع روز» خبر داد.

پیش از این اعلام شده بود که مراسم پایانی بیستمین دوره‌ی مهرگان ادب و پانزدهمین دوره‌ی مهرگان علم اواخر دی‌ماه برگزار خواهد شد.

دبیرخانه این جایزه «شرایط پرالتهاب و سخت این روزها، وقوع حوادث ناگوار و مکرر، اندوه و ناخشنودی گروه بزرگی از مردم خصوصاً اهالی علم، ادبیات و هنر» را مهم‌ترین دلیل این تصمیم اعلام کرد.

علیرضا زرگر، مدیر جایزه‌ی مهرگان، نیز گفت به‌رغم آمادگی برای برگزاری مراسم جایزه، «به عنوان یک نهاد مستقل ادبی و علمی چشم فرو بستن به روی حوادث تلخ آبان‌، فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری، ضعف مدیریت در سوانح و حوادث طبیعی و نادیده گرفتن آلام و نارضایتی مردم از سوی مسؤولان برایمان ممکن نیست».

به‌گفته‌ی آقای زرگر، برگزاری این مراسم «تا زمان مهیا شدن فضای مناسب برای برگزاری این‌گونه رخدادهای شوق‌انگیز» به تعویق خواهد افتاد.