ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 14.01.2020, 12:06

«آزمایشگاه فضای سایبر دانشگاه تهران» وجود خارجی


ساعتی پیش خبرگزاری آنا، وابسته به دانش‌گاه آزاد، از قول نهادی با نام «آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانش‌گاه‌ تهران» نوشت سامانه پدافند موشکی کشور در شب برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی از آمریکایی‌ها فریب خورده و هرکه پشت دست‌گاه پرتاب موشک بود موشک را به هواپیما می‌زد.

در این بیانیه آمده‌بود برخورد موشک به هواپیما، از سر خطای انسانی نبوده.

آنا، حتی در کنار گزارش این بیانیه یک متن پی‌دی‌اف از مستندهای علمی این ادعا از سوی این آزمایشگاه منتشر کرده.

«روزاروز » هم این ادعا را منتشر کرد، اما پی‌گیری بعدی روزاروز نشان داد وب‌سایتی که پای بیانیه درج شده، کار نمی‌کند و در شمار مرکزهای پژوهشیِ دانش‌گاه تهران هم چنین آزمایش‌گاهی وجود ندارد.

البته ما پای خبر انتشار بیانیه، توضیح دادیم که ادعای این نهاد دانش‌گاهی، با موضع دیروز فرمانده‌کل سپاه و دبیر شورای‌عالی‌ امنیت ملی ناسازگار است.