ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 14.01.2020, 9:58

قطع تلفن‌ها و خطوط ارتباطی خانواده کروبی


سحام‌نیوز: نهادهای اطلاعاتی در اقدامی که یادآور روزهای نخستین حصر رهبران جنبش سبز است، تمامی خطوط تلفن همراه و ثابت حسین کروبی، همسر و دو فرزند ایشان را قطع کرده اند.

صبح امروز حسین کروبی خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کرده است.

مشخص نیست که علیرغم مراجعه حسین کروبی به دادسرای اوین، این اقدام محدود کننده و غیرقانونی نهادهای امنیتی با چه رویکردی صورت گرفته است.

لیکن این احتمال وجود دارد که نهادهای امنیتی قصد دارند مانع اطلاع رسانی پیرامون بازداشت فرزند مهدی کروبی شوند.

شب گذشته ۸ مامور امنیتی زن و مرد با مراجعه به منزل محمدحسین کروبی قصد بازداشت وی و ورود به منزل را داشته‌اند که در این مسیر ناکام ماندند.