ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 14.01.2020, 11:54

اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران


انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به‌ دنبال توقیف سایت انتخاب از سوی هیات نظارت بر مطبوعات با اعتراض نسبت به این تصمیم، توقیف این رسانه را محکوم نمود.

در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران آمده است که این «انجمن اساسا با توقیف هر نوع رسانه‌ای از جمله سایت انتخاب مخالف است» و صدور حکم توقیف یک رسانه را «پیش از رسیدگی عادلانه قضایی» یک اقدام «نافی امنیت حرفه‌ای» روزنامه‌نگاران دانسته است.

این اطلاعیه می‌افزاید: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خواهان تغییر تصمیمِ اتخاذ شده است تا شکایت مطروحه در فرآیند عادی رسیدگی قرار گیرد.

سایت انتخاب شب گذشته با حکم هیات نظارت بر مطبوعات و به استناد به  مطلب منتشر شده در این رسانه خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود توقیف شد.