ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 13.01.2020, 19:51

سایت انتخاب توقیف شد


سایت انتخاب بعد از ظهر دوشنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۸ در کانال تلگرام خود نوشت: با فشار شمخانی به اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، دستور توقیف سایت انتخاب صادر شد.

به نوشته انتخاب، این اقدام غیرقانونی در حالیست كه كانال انتخاب خبر شمخانی را منتشر كرده و هیات نظارت حق توقیف سایت را ندارد. این دستور هنوز توسظ مرجع قضایی دریافت و ابلاغ نشده و تا ابلاغ، فعالیت انتخاب ادامه دارد. در دولت روحانی پیشنهاد یك استعفای ساده به شمخانی نیز نمی توان داد؛ تیغ تیز سانسور و توقیف راه را سد می كند!