ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 11.01.2020, 22:19

واکنش روزنامه‌های ایران به پنهانکاری


اکثر روزنامه‌های ایران خبر اول شماره روز یکشنبه ۲۲ دی (۱۲ ژانویه) خود را به اعتراف حکومت به ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران اختصاص داده‌اند.

روزنامه‌های ایران، همشهری و اعتماد به ترتیب تیترهای “نابخشودنی”، “شرمساری” و “عذرخواهی کنید، استعفا دهید” را انتخاب کرده‌اند.

روزنامه‌های وطن امروز، جوان و کیهان که در شماره روز شنبه خود احتمال ساقط شدن این هواپیما توسط موشک را “توطئه دشمنان” خوانده بودند، از “روایت صادقانه” فرمانده هوافضای سپاه خبر می‌دهند.

روزنامه وطن امروز تیتر “یک آسمان غم” را انتخاب کرده است. روزنامه جوان وابسته به سپاه از “عذرخواهی عمیق از خطای دردناک” خبر داده و کیهان با برجسته کردن سخنان علی خامنه‌ای در این باره تیتر “تشریح صادقانه نقش خطای انسانی” را انتخاب کرده است.