ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 10.01.2020, 21:46

تسلیت به ملت بزرگ ایران / جبهه ملی ایران


با تأسف بسیار در روزهای گذشته در حوادث مختلف مانند مراسم تشییع در کرمان، سقوط هواپیمای مسافری در تهران و سقوط اتوبوس در جاده فیروزکوه، جمعی از هموطنان عزیز ما جان خود را از دست دادند. ما این رویدادهای دردناک را به همه‌ی ایرانیان به ویژه به خانواده‌هایی که در این حوادث، عزیزان خود را از دست داده‌اند تسلیت می‌گوییم و آرزو می‌کنیم که ملت شرافتمند ایران با به دست آوردن آزادی و استقلال و محقق کردن حاکمیت ملی، شاهد روزهای بهتر توأم با صلح و آرامش و پیشرفت و توسعه و رفع تمام نارسایی‌ها باشد.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران-بیستم دی‌ماه ۱۳۹۸