ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 08.01.2020, 16:06

آنچه از هواپیمای اوکراینی به جاماند


چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
صبح  امروز یک فروند بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین  دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام بین پرند و شهریار سقوط کرد و همه ۱۷۶ مسافر و خدمه این پرواز جان باختند.