ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 08.01.2020, 18:04

به دنبال جنگ نیستیم


ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: به دنبال جنگ نیستیم.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش العالم، ایران با ارسال نامه‌هایی برای دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان اعلام کرد: به دنبال جنگ نیستیم و درباره هرگونه ماجراجویی نظامی علیه خود هشدار می‌دهیم.