ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 08.01.2020, 18:00

حمله به خودروی سفارت ایران در بغداد


شبکه اسکای نیوز ادعا کرد که به خودروی سفارت ایران در عراق حمله شده است.
به گزارش ایسنا، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری ادعا کرد که به خودروی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد حمله شده است.