ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Fri, 18.10.2019, 22:12

ماکرون: ترکیه، ایران و روسیه برندگان در خاورمیانه شدند


خبرگزاری آناتولی

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در کنفرانس رسانه‌ای پس از نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به لزوم دست‌یابی اروپا به یک راه‌برد دفاعی قوی‌تر تاکید کرده و گفت: ترکیه، ایران و روسیه برندگان در خاورمیانه شده‌اند.

وی اظهار داشت: فرانسه، آمریکا و ترکیه متحدان ناتو هستند و من از آنکه آمریکا سربازان خود در سوریه را فراخوانده است، از طریق توئیتر آگاه شدم. قدرت دیگر ناتو نیز تصمیم گرفت به کسانی (ی.پ.گ) که عضو ائتلاف ضد داعش هستند و با این گروه مبارزه می کنند، حمله کند. به اردوغان هم گفتم که برای مبارزه با پ.ک.ک و تروریست‌ها احترام قائل هستم. اما نیروهای دموکراتیک سوریه وابسته به پ.ک.ک نیست. به این دلیل آنچه در روزهای اخیر رخ داد، پیآمد اشتباه بزرگ غرب و ناتو است.

ماکرون همچنین افزود: باید درک کنیم که ترکیه برای چه هدفی تلاش می کند. مجبور هسیتم امنیت داخلی ترکیه را تضمین و آن را در موقعيت معقول‌تری قرار دهیم. این امر را نیز باید با رعایت دستورکار (سیاسی) اروپا به انجام برسانیم.

رئیس‌جمهور فرانسه درباره تروریست‌ها خارجی در سوریه نیز گفت: اگر آنها می خواهند به اروپا بیایند، نخست به ترکیه خواهند رفت و از آنجا نیز به فرانسه خواهند آمد. نمی توانند از راه‌های دیگر به فرانسه بیایند. ترکیه در چنین صورت باید همانند سال‌های گذشته، فرانسه را مطلع کند تا این تروریست‌ها هنگام ورود به خاک فرانسه دستگیر و سپس محاکمه شوند.