ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 14.01.2019, 15:41

برادر میرحسین موسوی: در وضع حصر برادرم


میرمحمود موسوی، برادر میرحسین موسوی، از چهره‌های محصور، به خبرگزاری ایرنا گفت: در وضعیت حصر برادرش زهرا رهنورد دگرگونی‌ای پدیدار نشده و  «حصر به‌همان‌شکل قبل ادامه دارد.»

او  افزوده  اواخر پارسال اعلام کردند خانواده و خواهر و برادرهای موسوی و  رهنورد می‌توانند با آنان دیدار داشته باشند و آنان هم اگر بخواهند، می‌توانند به دیدارخویشان‌ (خواهر و برادر)شان ‌بروند. «البته این روند برای مدتی متوقف شد و بعد دوباره به وضعیت گذشته بازگشت.»

به گفته او، میرحسین موسوی در  ۱۱ماه گذشته به خانه هریک از خواهرها و برادرهای‌اش یک‌بار و به خانه یکی از خواهران‌اش دو بار رفته و جز این‌ها، جای دیگری نرفته  و «در هفته‌های اخیر در وضع آن‌ها دگرگونی‌ای پدید نیامده.»

امروز حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به امتداد و ایلنا گفته‌بود پدرش شش‌هفته‌است اجازه پیدا کرده هر هفته با هماهنگی و تایید مقام‌های امنیتی به خانه کسی که می‌خواهد برود و مهدی کروبی هم جز یکی از دوستان‌اش، به خانه چند خانواده شهید رفته.