ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 09.01.2019, 1:08

مدیر کمپین انتخابات ترامپ با اطلاعات روسیه در ارتباط


روزنامه نیویورک تایمز در آخرین حلقه از زنجیره افشای ارتباط کمپین ترامپ با روس ها، گزارش داد که ‘پل مانفورت’ مدیر کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ اطلاعات مربوط به کمپین را در اختیار عوامل روس گذاشته است.

به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای نیویورک تایمز، مانفورت اطلاعات نظرسنجی های مربوط به کمپین ترامپ را از طریق فردی که با نیروهای اطلاعاتی روس در تماس بوده، با آن ها در میان گذاشته است.

در نوامبر (مهر) گذشته، مولر بازرس ویژه پرونده روابط مالی احتمالی بین کمپین ترامپ و روس ها فاش ساخت که پل مانفورت در خصوص روابط با روس ها به وی دروغ گفته و اکنون وقت آنست که وی در این باره با شفافیت کامل سخت بگوید.

گزارش محرمانه بازپرس ویژه پرونده روسیه که درباره دخالت این کشور در انتخابات آمریکا و احتمال تبانی ستاد ترامپ با مسکو تحقیق می کند، تا دو ماه دیگر به پایان می رسد و پیش بینی می شود که ترامپ را با بحرانی تازه روبرو کند. مولر همچنین متهم است که از موقعیت خود برای دریافت مالی از مراکز گوناگون سود جسته است.