ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 07.01.2019, 17:43

سخنرانی و گفتگو با مزدک بامدادان


پیرامون کتاب «مغاک تیره تاریخ» / اسلام چگونه پدید آمد؟

شنبه ۱۲ ژانویه از ساعت ۱۸ در کتابفروشی فروغ

علاقمندان می‌توانند در شب برنامه کتاب را با امضای نویسنده تهیه کنند.