ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 06.01.2019, 23:13

هزینه‌های زاید ما را در خیابان‌های تهران


رحیمی جهان آبادی در نطق میان دستور:
عرصه سیاست خارجی هزینه‌های زاید زیادی دارد

رحیمی جهان آبادی رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح کرد: ما در عرصه سیاست خارجی هزینه‌های زاید زیادی داریم، اگر چه حضور و نفوذ ما در منطقه مهم است، اما یک نکته را فراموش نکنید «تا تو از بغداد بیرق آوری درکلاته، کشت نگذارد کلاغ» بعضی وقت‌ها ممکن است هزینه‌های زاید ما را در خیابان‌های تهران زمین‌گیر کند، زمانی که اتحادیه جماهیر شوری سرنگون شد ۱۳ هزار کلاهک اتمی داشت، در بیش از ۲۰ کشور نفوذ خارجی و حضور خارجی داشت، ایستگاه فضایی داشت، اما در خیابان‌های مسکو تکه پاره شد و امنیت و تمامیت ارضی شوروی از بین رفت.

رحیمی جهان آبادی گفت: امروز مردم برای تامین معیشت خود و برای پر کردن شکم فرزندان مشکل دارند، اگر نتوانیم هزینه‌های زاید سیاست خارجی، سیاست داخلی را درمان کنیم آسیب به امنیت ملی نه توسط دشمنان که در خیابان‌های شهرها رخ خواهد داد، به عنوان دانش آموخته علوم سیاسی و وکیل مردم می‌گویم آنچه را که در خانه واجب و روا است در خانه مصرف و تلاش کنیم برای هزینه‌های زاید داخلی و خارجی راهکار عقلانی پیدا کنیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه به تنش زدایی، دوستی‌یابی در منطقه، افزایش همکاری‌ها، نیاز بر تاکید اقتصاد به عنوان اولویت اول نیاز داریم، اظهار داشت: در به کار گیری نیروها درآموزش و پرورش و وزارت کشور در خواست رعایت عدالت و دوری از تبعیض را دارم، در شرایطی که ۷۰ درصد جمعیت حوزه انتخابیه بنده اهل سنت هستند تنها ۱۰ نفر مدیر و مسئول اداره آموزش و پرورش اهل سنت هستند.