ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 10.10.2018, 9:39

کمیسیون اصل ۹۰ به تخلفات وزارت راه  ورود می‌کند


رییس کمیسیون عمران مجلس خبرد اد
کمیسیون اصل ۹۰ به تخلفات وزارت راه و شهرسازی ورود می‌کند

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان ناظر بر تخلفات دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی مفاد گزارش کمیسیون عمران و انجام تحقیقات تکمیلی و احراز تخلفات انجام شده می‌تواند جمع‌بندی خود را در قالب گزارش به قوه قضاییه ارسال کند تا این قوه به تخلفات اتفاق افتاده رسیدگی کند.
محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیحاتی درباره مخالفت مجلس با ارسال گزارش کمیسیون متبوعش درباره بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به قوه قضاییه، گفت: بدنه کارشناسی بخش‌های دولتی و خصوصی صدها ساعت برای تهیه این گزارش کامل و متقن وقت گذاشت اما مجلس به دلیل مشارکت نکردن بخشی از نمایندگان در رای‌گیری انجام شد با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کرد.
نماینده مردم جهرم در مجلس از ارسال گزارش مذکور به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی خبر داد و افزود: با مخالفت مجلس برای ارسال گزارش به قوه قضاییه، گزارش مذکور برای رسیدگی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی فرستاده می‌شود تا ایرادات کمیسیون درباره بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این کمیسیون بررسی قضایی شود.
وی تاکید کرد: معتقدیم سازمان نظام مهندسی در حال حاضر شرایط آشفته و نابسامانی دارد. این سازمان با ۵۰۰ هزار عضو تاثیر بسزایی در اقتصاد، توسعه و اشتغال دارد.