ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 13.09.2018, 15:43

پرداخت رشوه برای لغو قرارداد فولاد و پتروشیمی


حراست وزارت اقتصاد از شناسایی نحوه ربوده شدن فرصت‌های اقتصادی از صنایع خودرو سازی ایران، پتروشیمی‌ها، فولاد و نساجی با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان خبر داد.

در این گزارش می خوانیم: رهگیری مواردی مشکوک از ترک قرارداد مشتریان عمده بنگاه‌های ایرانی و پس از انجام بررسی میدانی اطلاعات بدست آمده نشان داد فرآیند هوشمندانه‌ای برای شناسایی قراردادهای تجاری ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد.

بنا بر این گزارش، پس از شناسایی قراردادهای تجاری ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی، دشمنان با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های محدود کننده تحریم ها و همچنین استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مالی مشتریان بنگاه‌های ایرانی، فرصت‌های توسعه اقتصادی ایران را تصرف و آن را در اختیار بنگاه‌های کشورهای آسیایی و بعضا عربستانی و اماراتی قرار می‌دهند.

بر این اساس، در ادامه، این افراد یا همکاران آنها با مشتری خارجی بنگاه‌های تولیدی ایرانی که قبلا شناسایی شده به منظور متقاعد کردن ایشان به صرفنظر از ادامه معامله با طرف ایرانی ارتباط برقرار کرده و از طریق پرداخت رشوه به مسئولان خرید یا ارائه پیشنهادهای اغوا کننده به بنگاه موصوف، آنها را از ادامه همکاری با طرف ایرانی باز می دارند.

این گزارش همچنین از رایزنی با شرکت های سرمایه گذاری کننده در ایران به منظور متقاعد کردن آنها به خروج سرمایه از کشور، خرید برخی از بنگاه های ایرانی و پس از آن تبدیل فرآیند تولید به مونتاژ کالاهای خارجی و در ادامه برنامه ریزی هوشمند برای جایگزینی کالاهای نامرغوب واسطه ای در فرآیند تولید به منظور تخریب وجاهت کالاهای ایرانی خبر می‌دهد.

ایجاد اخلال در فرآیند انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل از طریق دام گستری و مشوق های مختلف و ربایش فرصت ها از صنایع خودرو سازی ایران، پتروشیمی ها، فولاد و نساجی از دیگر شیوه های بکار گرفته دشمنان در این ارتباط است.