ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 06.09.2018, 14:21

سعید لیلاز: هیچ سمتی در کارگزاران ندارم


سعید لیلاز گفت: هیچ مسئولیتی در حزب کارگزاران سازندگی ندارم، تمامی موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرهای من، موضع‌گیری شخصی است و برای موضع‌گیری و بیان نظراتم با کسی در حزب کارگزاران سازندگی مشورت نکرده‌ام.

سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه بسیاری از خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری در گزارش‌های خود از وی تحت عنوان قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی یا دبیر کمیته اقتصادی این حزب نام می‌برند، تاکید کرد: مدت‌هاست که نه قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی هستم و نه دبیر کمیته اقتصادی. نزدیک به یک سال و نیم است که هیچ سمتی در حزب کارگزاران سازندگی ندارم.

وی افزود: از آنجا که هیچ مسئولیتی در حزب کارگزاران سازندگی ندارم، تمامی موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای من، موضع‌گیری شخصی است و برای موضع‌گیری و بیان نظراتم با کسی در حزب کارگزاران سازندگی مشورت نکرده‌ام.