ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 05.09.2018, 8:13

بریدن گوش بچه زباله‌گرد صحنه‌سازی بود


مجید فراهانی، عضو و رئيس‌کمیسیون بودجه شورای شهر تهران، امروز صبح در پیامی توییتری خبر داده ماجرای جنجالی بریدن گوش بچه زباله‌گرد در تهران «صحنه‌سازی» بوده.

فراهانی نوشته: «با پیگیری های انجام شده معلوم‌ شد گوش کودک کار در حادثه‌ای دیگر در شهر ری خراش دیده اما افرادی با صحنه‌سازی با زور و‌ تهدید می‌خواستند القا کنند که شهرداری گوش وی را بریده و فیلم می‌گیرند.»

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از دستگیری دو نفر در این باره خبر داد.