ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 04.09.2018, 19:37

حمله گماشتگان احمد جنتی به ‌‎پروانه سلحشوری


‌‎پروانه سلحشوری: بعداز نطقم احساس می كردم یكی از خانم های مجلس در اعتراض به من حمله می كند اما به جای او ذوالنوری، امیر آبادی، ساداتی نژاد و محمد اسماعیل سعیدی به سمتم آمدند و باگفتن «بی بته» یا «‎ترامپ شاد كن» به من توهین كردند.