ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 04.09.2018, 17:08

«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»


رضا خندان همسر نسرین ستوده به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی،‌ تبلیغ علیه نظام، اشاعه و ترویج بی‌حجابی متهم شده است و برای او قرار وثیقه ۷۰۰میلیون تومانی صادر شده.