ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 01.09.2018, 20:17

میزان، خبرگزاری یا ارگان تمام عیار حزب؟!


کانال تلگرام «دولت بهار» نزدیک به احمدی‌نژاد نوشت:

خبرگزاری «میزان» وابسته به دستگاه قضایی در برخورد با آقای مشایی مانند ارگان تمام عیار یک حزب سیاسی عمل می‌کند.

در حالیکه قاضی و دستگاه قضا باید بی‌طرف باشند، دادستانی اتهام می‌زند، «میزان» فضاسازی می‌کند و قاضی هم در دادگاه غیرعلنی، حکم صادر می‌کند!

اگر هیچ دلیل و سند دیگری برای سیاسی بودن این برخوردها در دست نبود، همین جوسازی یک سویه قبل از محاکمه، تهمت زدن، توهین کردن، نشر اکاذیب و نهایتا تهدید توسط خبرگزاری «میزان» وابسته به دستگاه قضایی کافی بود.