ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 01.09.2018, 20:07

رسانه احمدی‌نژاد: مدیرکل امور اسرائیل


کانال تلگرامی «دولت بهار»، نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، خبر داده در سال ۱۳۹۱ و در زمان تصدی حیدر مصلحی بر وزارت اطلاعات، «مدیرکل امور اسرائیل معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات» به اتهام جاسوسی دستگیر شد.

این کانال نوشته «بیش‌ترین نفوذ» عوامل اسرائیلی در وزارت اطلاعات دوره مصلحی بود. این رسانه احمدی‌نژادی نوشته «در مقابل تذکرات رئیس‌جمهور سابق برای برکناری آنان، مقاومت کرد تا سرانجام به عزل او انجامید».

دو روز پیش حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دوم احمدی‌نژاد، در یک سخنرانی به احمدی‌نژاد گفت «دشمن از تعصب دینی احمدی‌نژاد سوءاستفاده کرد». مصلحی، مشایی، مشاور نزدیک احمدی‌نژاد، را به نفوذی بودن متهم کرد.

اصرار احمدی‌نژاد برای برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات و دستور  خامنه‌ای به ماندن مصلحی در این سمت، در فروردین و اردیبهشت سال ۹۰ خبرساز شد و به «خانه‌نشینی ۱۱ روزه احمدی‌نژاد» انجامید.

چندسال پیش برخی چهره‌های اپوزیسیون، خبر داده بودند یک مدیر ضدجاسوسی دستگاه‌های امنیتی کشور به اتهام جاسوسی برای اسراییل بازداشت شده‌.