ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 30.08.2018, 19:54

پایبندی ایران به توافق هسته‌ای بار دیگر تایید شد


از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی: پایبندی ایران به توافق هسته‌ای بار دیگر تایید شد

آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای را تایید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بر اساس گزارش فصلی تازه آمانو مدیر کل آژانس، میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین ایران از سقف تعیین‌شده در برجام تجاوز نکرده است. ضمنا ایران دسترسی‌های مورد درخواست آژانس را فراهم کرده، به برنامه جامع اقدام مشترک پایبند بوده و در حال اجرای تعهدات مرتبط با این توافق است.
این دومین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از خروج امریکا از برجام  است که آژانس انرژی اتمی امروز؛ پنجشنبه در آن ، پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای و قطعنامه ٢٢٣١ را تایید کرده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخیره آب سنگین ایران تا ۲۵ اوت ۱۲۲.۹ تن (نسبت به ۱۲۰.۳ تن در ماه مه) بوده است که کمتر از محدوده تعیین شده ۱۳۰ تن بر اساس توافق هسته ای است.
همچنین ذخیره اورانیوم کم غنی شده ایران تا ۱۸ اوت ۱۳۹.۴ کیلوگرم بوده است که کمتر از محدوده تعیین شده ۲۰۲.۸ کیلوگرم بر اساس توافق هسته ای است. ۲.۱ تن آب سنگین ایران نیز از زمان گزارش قبلی (این آژانس) تاکنون به خارج منتقل شده است.