ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 07.08.2018, 21:08

به تغییر نگرش نیاز داریم؛ نه تغییر وزرا


نتیجه یک نظرسنجی ملی درباره مشکلات کنونی کشور و ریشه‌ها و راه‌های برون‌رفت از آن را می‌دیدم.

هرکسی آن را ببیند، مطمئن می‌شود که از این مجلس آبی برای مردم گرم نمی‌شود و نمایندگان آن آگاهی لازم را از نظرات مردم ندارند.

چون اگر ارتباط داشتند؛ می‌دانستند که در راهکارهای پیشنهادی مردم برای برون‌رفت از این وضعیتِ ناخوشِ سیاسی و اقتصادی؛ تغییر وزرا هیچ اولویتی برای اکثریت مردم ندارد و فقط ۱۲ درصد مردم چنین کاری را جزء گزینه‌های خود دانسته‌اند.

بعلاوه آن افراد اندکی هم که موافق این ایده هستند؛ در درجه اول تغییر مسئولین و وزرای اقتصادی را پیشنهاد داده‌اند.

حالا این وسط برخی نمایندگان مجلس دنبال چه اهدافی هستند؛ این را باید جداگانه بحث کرد.

از ۵۰ روز پیش که بحث تغییرات وزرا حتی از سوی رییس‌جمهور هم مطرح شد؛ دوبار نوشته‌ام که تغییر نگرش بر تغییر کابینه اولویت دارد.

این تغییر نگرش نه فقط در دولت؛ که باید در اجزای دیگر حکومت هم رخ دهد. والا با این کارها هیچ مشکلی حل نخواهد شد؛ که بدتر هم می‌شود.