ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 02.08.2018, 9:02

امارات شرکت فرانسوی ساخت تجهیزات تولید مهمات را خرید


یک شرکت اماراتی، یک شرکت فرانسوی ساخت تجهیزات تولید مهمات را خرید.

به گزارش عصر ایران، شرکت «صنایع نظامی امارات»، شرکت فرانسوی «مانوران» را خرید. این شرکت فرانسوی در زمینه ساخت تجهیزات تولید مهمات فعالیت می کند.

این شرکت فرانسوی به لحاظ مالی ورشکسته شده بود.

اتاق بازرگانی در دادگاه شهر مولوز (شرق فرانسه)، مالکیت گروه دفاعی اماراتی «شرکت صنایع نظامی امارات» (ادیک) بر شرکت فرانسوی ساخت تجهیزات تولید مهمات «مانوران» را تایید کرد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، شرکت مانوران در سال ۱۹۱۹ تاسیس و با تولید اسلحه کمری پلیس مشهور شده بود.

پیشنهاد امارات شامل کاهش یک سوم کارکنان این شرکت است. این شرکت هم اکنون ۱۴۵ هزار نفر نیرو دارد.

قبل از این ۳ شرکت شامل شرکت بلژیکی صنایع اسلحه سازی «نیولاشوسیه»، شرکت فرانسوی اودیسی تکنولوژی و شرکت اسلواکی دفاعی دلتا نیز پیشنهادهایی را برای خرید این شرکت فرانسوی ارائه کرده بودند اما در رقابت با شرکت اماراتی شکست خوردند.

دو شرکت فرانسوی و مربوط به چک هم به دنبال خرید این شرکت بودند اما تقاضای خرید خود را پس گرفتند.

رئیس هیات مدیره شرکت فرانسوی «مانوران» در بیانیه ای اعلام کرد که دادگاه مولوز با واقعیت گرایی تصمیم خود را به سود بهترین پیشنهاد مالی اعلام کرد.

وزیر اقتصاد فرانسه (برونو لومیر) هم از تصمیم دادگاه استقبال کرد.