ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 12.07.2018, 9:08

توضیحات وزیر دادگستری درباره وضعیت دانشجویان


پنجشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۷
ایلنا
سیدعلیرضا آوایی درخصوص احکام صادرشده برای دانشجویان دستگیرشده در ناآرامی‌های دی‌ماه گفت: هفته قبل نامه‌ای از سوی دادستان کل کشور دیدم که گفته‌اند اگر شما افرادی را می‌شناسید که دانشجو بوده و بلاتکلیف هستند، به من معرفی کنید که در حال پیگیری هستیم. آوایی در پاسخ به این سؤال که چرا برای یک دانشجو حکم حبس هشت‌ساله صادر شده، درحالی‌که قرار بر عدم‌پرونده‌سازی بوده است، گفت: معمولا کسانی که این‌گونه محکوم می‌شوند، بسته به نوع پس از مدتی با دادن عفو به این افراد کمک می‌شود، مخصوصا زمانی که دوستان احساس کنند که اشتباه صورت‌گرفته، قابل‌جبران است یا مشی‌شان عوض شده باشد.